4 Design Days 2019: Architektura musi walczyć z ograniczeniami!Mariusz Golak - 28-01-2019 12:17


O barierach architektonicznych i sposobach ich likwidacji dyskutowali uczestnicy panelu „Równy dostęp – architektura dla każdego”, który odbył się w Katowicach podczas 4 Design Days.

W Polsce żyje obecnie kilka milionów osób niepełnosprawnych, które codziennie muszą się borykać z licznymi ograniczeniami architektonicznymi. Bariery w postaci rozwiązań technicznych bądź konstrukcyjnych utrudniają lub nawet uniemożliwiają im swobodne poruszanie się. Dlatego nieruchomości, zarówno nowo powstające, jak i już istniejące, muszą być dostosowane do ich potrzeb.

Panel dyskusyjny „Równy dostęp – architektura dla każdego” rozpoczęła prezentacja przygotowana przez Macieja Jaworskiego, dyrektora zarządzającego firmy Hewi Polska. Jak przypomniał Maciej Jaworski, w 2050 roku 32,7% wszystkich ludzi będą stanowiły osoby 65+. Wymagają one rozwiązań uwzględniających ich specyficzne, wynikające z wieku potrzeby. Rozwiązania powinny być po prostu dobrze zaprojektowane, bez względu na grupę odbiorców – przekonywał Maciej Jaworski: I dodawał: Nie zawsze muszą to być skomplikowane technologicznie rozwiązania, żeby skutecznie ułatwiały życie.

Z kolei Pete Karcher, założyciel Europejskiego Instytutu Projektowania i Niepełnosprawności, szukał odpowiedzi na pytanie – jak projektować dla osób niepełnosprawnych. Jego zdaniem, nie jest to proste, a za jeden z największych problemów uznał duże zróżnicowanie tej grupy odbiorców. Kluczowe jest wysłanie odpowiednich informacji do wszystkich decyzyjnych osób, które obszary wymagają poprawy – mówił Pete Karcher.

Zdaniem uczestników spotkania, konieczne są zarówno zmiany w przepisach, jak i nowoczesne rozwiązania. Zmiany muszą się także dokonać w obszarze ludzkiej świadomości i wiedzy. Dostrzegam brak umiejętności w korzystaniu z dostępnych narzędzi. Nie mamy dostatecznej wiedzy, jak korzystać z już dostępnych rozwiązań – mówił Kamil Kowalski, architekt wnętrz, ekspert z Fundacji Integracja.

W dyskusji wzięli udział: Maciej Jaworski, dyrektor zarządzający Hewi Polska, Pete Kercher, założyciel, członek Europejskiego Instytutu Projektowania i Niepełnosprawności, ambasador Design for All Europe, Kamil Kowalski, architekt wnętrz, projektant dostępności, ekspert z Fundacji Integracja. Z kolei moderatorem dyskusji była Alicja Knast, dyrektor Muzeum Śląskiego.