REKLAMA
PARTNER PORTALU Forbo
×

Szukaj w serwisie

6 pomysłów na Towarową. Jak zmieni się warszawska arteria?

  • Autor: Propertydesign.pl
  • 14 mar 2016 12:21
6 pomysłów na Towarową. Jak zmieni się warszawska arteria?
6 pomysłów na Towarową. Jak zmieni się warszawska arteria?
6 pomysłów na Towarową. Jak zmieni się warszawska arteria?
6 pomysłów na Towarową. Jak zmieni się warszawska arteria?
6 pomysłów na Towarową. Jak zmieni się warszawska arteria?
6 pomysłów na Towarową. Jak zmieni się warszawska arteria?
6 pomysłów na Towarową. Jak zmieni się warszawska arteria?
6 pomysłów na Towarową. Jak zmieni się warszawska arteria?
6 pomysłów na Towarową. Jak zmieni się warszawska arteria?
6 pomysłów na Towarową. Jak zmieni się warszawska arteria?
6 pomysłów na Towarową. Jak zmieni się warszawska arteria?
6 pomysłów na Towarową. Jak zmieni się warszawska arteria?
6 pomysłów na Towarową. Jak zmieni się warszawska arteria?
6 pomysłów na Towarową. Jak zmieni się warszawska arteria?
6 pomysłów na Towarową. Jak zmieni się warszawska arteria?
6 pomysłów na Towarową. Jak zmieni się warszawska arteria?
6 pomysłów na Towarową. Jak zmieni się warszawska arteria?
6 pomysłów na Towarową. Jak zmieni się warszawska arteria?
6 pomysłów na Towarową. Jak zmieni się warszawska arteria?
6 pomysłów na Towarową. Jak zmieni się warszawska arteria?
6 pomysłów na Towarową. Jak zmieni się warszawska arteria?
6 pomysłów na Towarową. Jak zmieni się warszawska arteria?
6 pomysłów na Towarową. Jak zmieni się warszawska arteria?
6 pomysłów na Towarową. Jak zmieni się warszawska arteria?
6 pomysłów na Towarową. Jak zmieni się warszawska arteria?
6 pomysłów na Towarową. Jak zmieni się warszawska arteria?

Do udziału w warsztatach projektowych Nowa Towarowa zgłosiło się 18 zespołów projektowych. W efekcie swoje propozycje i koncepcje zmian przedstawiło sześć pracowni. Jakie pomysły mają architekci, aby Towarowa była bardziej przyjazna pieszym?

REKLAMA

Propozycja nr 1:

Nowa Towarowa. Park Laboratorium
Autorzy: BudCud + Fundacja Salony, skład zespołu: Mateusz Adamczyk, Marta Gendera, Agata Woźniczka.

Park Laboratorium projektowany wzdłuż ulicy Towarowej na Woli to most między utopią a rzeczywistą urbanistyką miasta. Projekt Parku Laboratorium to elastyczna strategia pozwalająca na dostosowanie się do zmieniających uwarunkowań. W tym scenariuszu ulica Towarowa to zielona przestrzeń publiczna, gdzie użytkownicy, mieszkańcy, miasto oraz operatorzy prywatni razem definiują jej charakter i wspólnie z niej korzystają. Park Laboratorium to „tymczasowe miasto”. Na wczesnym etapie wdrażania autorzy testują pomysły oraz założenia — elementy ryzyka wprowadzane są na etapie pilotażowym. Park Laboratorium stawia na neo-lokalność — nową falę świadomości społecznej, która przejawia się aktywnym udziałem mieszkańców i użytkowników dzielnicy w jej rozwoju. Dwa człony nazwy strategii odnoszą się do najważniejszych jej założeń. „Park” jako wielowarstwowa i wielowątkowa opowieść, dostrzega i rozwija na terenie opracowania wątki społeczne, kulturowe, ekologiczne i ekonomiczne. A „Laboratorium” to format pracy z chaotyczną tkanką miejską Warszawy, zakładający wprowadzanie działań miękkich i twardych, doraźnych i permanentnych.

Dla Parku Laboratorium autorzy zaprojektowali rodzinę mebli miejskich, którymi można zarówno definiować tymczasowe przestrzenie publiczne, jak i aranżować zagospodarowania permanentne. Ich forma odnosi się do historycznego znaku jakości przemysłowej Woli, wskazując nowe priorytety w zarządzaniu i zagospodarowaniu tego obszaru.

Propozycja nr 2:

+48 Grupa Projektowa
Autorzy: +48 Grupa Projektowa, skład zespołu: Tomasz Duda, Karol Miklaszewski, Karol Szparkowski, Krzysztof Pasternak.

Plany miasta zakładają, że na odcinku od Kercelaka do placu Zawiszy powstanie 1 mln m2 powierzchni
biurowej, w których może pracować około 100 tys. użytkowników. To niesie zagrożenie powstania pustyni wieżowców wokół autostrady. Przestrzeni, która nie będzie miastotwórcza, a wygeneruje kolejne „nie miejsce” na kształt warszawskiego „Mordoru”.

ocenie zespołu konieczne jest zwężenie zarówno pasa biurowego, jak i samej Towarowej — stworzenie
„Liniowej Dzielnicy Biurowej”. Przyjęcie takiego rozwiązania wpłynie na „ożywienie” prostopadłych ulic oraz pozwoli wygospodarować, jak najwięcej powierzchni na zieleń miejską, m.in. parki.
Realizacja przyjętej koncepcji zakłada obniżenie kategorii ulicy Towarowej poprzez przełożenie jezdni na jedną stronę istniejącego torowiska tramwajów i zwiększenie liczby skrzyżowań dzięki czemu Towarowa zyska „ludzki” wymiar. Pozwoli to również stworzyć więcej naziemnych przejść dla pieszych oraz odzyskać przestrzeń dla budowy zielonego bulwaru po zachodniej stronie.Rekomendowane dla Ciebie

REKLAMA

LUDZIE Z BRANŻY