REKLAMA
PARTNER PORTALU Forbo
×

Szukaj w serwisie

Co musisz umieć, aby być architektem w Krakowie?

  • Autor: krakow.pl
  • 20 lis 2014 10:38
Co musisz umieć, aby być architektem w Krakowie?
fot. Fotolia

W Krakowie powstał Bilans Kompetencji dla branży budowlanej, architektonicznej oraz informatycznej. Ma on pozwolić na dostosowanie programów kształcenia przez uczelnie wyższe do potrzeb firm. Jest też informacją dla studentów i absolwentów, które kompetencje warto rozwijać z uwagi na to, że liczą się na rynku pracy. Prezentujemy krótkie podsumowanie raportu dla branży architektoniczno-budowlanej.

REKLAMA

Badając branżę budowlaną oraz architektoniczną skupiono się na firmach zajmujących się projektowaniem architektoniczno-budowlanym, konstrukcyjnym i urbanistycznym oraz przedsiębiorstwach zajmujących się realizacją projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, budową dróg i autostrad, dróg szynowych i kolei podziemnych oraz mostów i tuneli.

W ramach przeprowadzonych prac, na podstawie analizy ogłoszeń o pracę oraz wywiadów
pogłębionych z liderami opinii i przedstawicielami firm zinwentaryzowano kilkadziesiąt
kompetencji oczekiwanych od absolwentów krakowskich uczelni, mających zróżnicowane
znaczenie dla rozwoju każdej z analizowanych branż. 

Po stronie analizy popytu raport zawiera informacje na temat najważniejszych kompetencji
poszukiwanych obecnie przez pracodawców – w branży budowlanej są to m.in. uczciwość,
znajomość materiałów budowlanych, obsługa pakietów biurowych, inicjatywa i
przedsiębiorczość oraz organizacja i nadzór prac, w branży architektonicznej zaś za
najważniejsze obecnie firmy uznały m.in. uczciwość, komunikację ustną, projektowanie
budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz obsługę programów do projektowania
CAD/CAM/CAE. W perspektywie pięciu najbliższych lat, oprócz wymienionych wyżej
kompetencji, które pozostaną ważne, szczególnie istotne będą również m.in. znajomość zasad
bezpieczeństwa pracy, współpraca, konstrukcje budynków i instalacje oraz
kosztorysowanie (branża budowlana) oraz znajomość technologii energooszczędnych,
obsługa programów projektowania 3D, modelowanie informacji o budynkach i
budowlach (BIM) oraz język angielski (branża architektoniczna).

Spośród ważnych kompetencji, na rynku pracy najtrudniej znaleźć jest w branży budowlanej te,
które związane są z zarządzaniem inwestycją, inicjatywą/przedsiębiorczością,
innowacyjnością/kreatywnością, troską o jakość/sumienność oraz znajomością
dokumentacji projektowej, a w branży architektonicznej organizowaniem pracy własnej,
orientacją na cele, znajomością technologii energooszczędnych, dokumentacji
projektowej oraz projektowaniem kontekstualnym.

W obu analizowanych branżach przedsiębiorcy są dość optymistycznie nastawieni jeśli chodzi o
przyszłość i przewidują wzrost dynamiki zatrudnienia. Raport zawiera również informacje
dotyczące stanowisk, na które najczęściej rekrutują krakowscy pracodawcy w analizowanych
branżach.Rekomendowane dla Ciebie

REKLAMA

LUDZIE Z BRANŻY