REKLAMA
PARTNER PORTALU Forbo
×

Szukaj w serwisie

Co przyniesie nowy kodeks urbanistyczno-budowlany?

  • Autor: PropertyNews / Michał Pietuszko, kancelaria DLA Piper
  • 19 lis 2014 09:56
Co przyniesie nowy kodeks urbanistyczno-budowlany?
fot. Fotolia

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ("mpzp") może skutecznie zablokować lub przedłużyć proces inwestycyjny. Mimo, że brakuje przepisów, które regulowałyby współpracę inwestorów i gmin zmierzającą do stworzenia nowego planu, współpraca taka stała się już powszechną praktyką. Niestety budzi ona liczne kontrowersje i - jak wskazują niektóre organy kontroli - może mieć charakter korupcjogenny.

REKLAMA

Potrzeba uregulowania tej kwestii została wreszcie zauważona, a projektowany kodeks urbanistyczno-budowlany dopuszcza zawieranie przez gminy i inwestorów umów w sprawie urbanistycznych projektów realizacyjnych. Na obecnym etapie trudno jest jednak przesądzić czy projektowana zmiana rozwiąże obecne wątpliwości.

Nowy kodeks urbanistyczno-budowlany ma stworzyć ramy prawne dla współpracy gmin i inwestorów przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Stan obecny

Problem braku miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyka obecnie głównie deweloperów, którzy zamierzają realizować tzw. wielkopowierzchniowe obiekty handlowe, czyli obiekty których powierzchnia sprzedaży przekracza 2000 mkw. jak również inwestorów zaangażowanych w budowę elektrowni wiatrowych.

Po analizie projektu nowego kodeksu urbanistyczno-budowlanego stwierdzić można, że jego ostateczne przyjęcie nie zmieni tej sytuacji i obie grupy deweloperów nadal będą zainteresowane uchwaleniem planów miejscowych dla swoich inwestycji.

W obecnym stanie prawnym i w obliczu braku jakichkolwiek przepisów w tym zakresie wykształciły się trzy podstawowe formy współpracy inwestorów i gmin zmierzających do uchwalenia mpzp. Udział inwestora najczęściej przybiera formę darowizny środków pieniężnych, darowizny projektu planu miejscowego lub trójstronnej umowy pomiędzy gminą, inwestorem a wykonawcą projektu mpzp.

Proponowane rozwiązania

W kwietniu br. Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego przyjęła podstawową wersję projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Uchwalenie kodeksu zaplanowane jest jeszcze przed końcem kadencji Sejmu. Zgodnie z zapowiedziami twórców nowej regulacji zaproponowane rozwiązania mają zapewnić znaczną deregulację procesu inwestycyjno-budowlanego oraz wprowadzić mechanizmy dialogu i współpracy organów administracji z inwestorem.

Taki mechanizm współpracy wydają się wprowadzać przepisy regulujące umowy w sprawie urbanistycznego projektu realizacyjnego. Na podstawie umów zawieranych między gminą a inwestorem, gmina będzie mogła zobowiązać się do sporządzenia projektu mpzp umożliwiającego realizację proponowanego przez inwestora zamierzenia inwestycyjnego, zaś inwestor będzie mógł zobowiązać się do poniesienia całości lub części kosztów sporządzenia planu, a także kosztów infrastruktury technicznej i społecznej niezbędnej dla zamierzenia inwestycyjnego.

W ofercie zawarcia umowy inwestor będzie miał obowiązek wskazać rodzaj planowanej inwestycji, warianty jej lokalizacji, a także proponowany zakres partycypacji w kosztach wynikających z umowy. Do oferty powinien zostać dołączony urbanistyczny projekt realizacyjny, zawierający koncepcję zagospodarowania terenu inwestycji.Rekomendowane dla Ciebie

REKLAMA

LUDZIE Z BRANŻY