REKLAMA
PARTNERZY PORTALU Forbo
×

Szukaj w serwisie

Co zmieni mała ustawa kodeksu urbanistyczno-budowlanego?

  • Autor: wnp.pl
  • 21 wrz 2017 10:02
fot. pixabay.com

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwo skierowało do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno-budowlanego.

REKLAMA

Termin na zgłaszanie uwag upływa 6 października br.

Dlaczego ta ustawa?

MIB wyjaśnia też, dlaczego powstaje taka ustawa, mimo prac nad kodeksem urbanistyczno-budowlanym. Ta druga „jest kompleksową regulacją procesów gospodarowania przestrzenią”. Wprowadzenie w niej zasadniczej zmiany systemowej wymaga zmian w ponad 100 różnych ustawach. Dlatego prace nad kodeksem będą trwać do końca 2017 r., a projekt zostanie skierowany do w 2018 r. A ponieważ zidentyfikowano możliwość wprowadzenia wielu korzystnych zmian ułatwiających procesy inwestycyjne, powstał wspomniany projekt ustawy.

Zmiany w planowaniu przestrzennym

W projekcie ustawy wprowadza się nowy instrument planistyczny, obszary zorganizowanego inwestowania (OZI). Nie ma ona charakteru rozwiązania specjalnego (specustawy), lecz uzupełnia katalog instrumentów planistycznych, wyjaśnia MIB.

Składają się one obecnie z decyzji o warunkach zabudowy oraz planu miejscowego, a zostaną uzupełnione o instrument współpracy gminy z inwestorami przy dużych projektach urbanistycznych. W trybie OZI będzie można realizować przede wszystkim duże projekty inwestycyjne, np. w dotyczące rewitalizacji, ale także szczególne zamierzenia, takie jak Expo 2022 w Łodzi albo programy reurbanizacji terenów pogórniczych.

Procedura zakłada współpracę gminy z inwestorami, podlegającą zasadom transparentności i kontroli nadzorczej wojewody. OZI łączy etap planistyczny z wykonawczym, przewidując wydawanie zintegrowanych pozwoleń na budowę na podstawie ustaleń nowego aktu planistycznego - planu regulacyjnego.

Doprecyzowano m.in. wymogi związane z kompensacją przyrodniczą tak, aby w wyniku realizacji inwestycji nie następował ubytek w drzewostanie. Ustawa umożliwi również przejęcie, za zgodą gminy, inicjatywy planistycznej na OZI przez wojewodę.

Zmiany w prawie budowlanym

Podstawową zmianą w nim jest podział projektu budowlanego na projekt inwestycyjny i projekt techniczny.

W przepisach dokonano wyraźnego rozróżnienia elementów projektu budowlanego, które będą podlegały weryfikacji przez organ administracji publicznej ( projekt inwestycyjny), od elementów za których prawidłowe sporządzenie odpowiadać będą wyłącznie projektanci (projekt techniczny).

Organom administracji architektoniczno-budowlanej będzie przedkładany wyłącznie pierwszy projekt. Spowoduje to, że odstąpienia od projektu będą dotyczyć wyłącznie zatwierdzonego przez organ projektu inwestycyjnego. Dodatkowo w związku z weryfikowaniem projektu inwestycyjnego na etapie udzielenia zgody na realizację zamierzenia budowlanego, projektant sprawdzający będzie wymagany jedynie w zakresie projektu technicznego.Rekomendowane dla Ciebie

REKLAMA

LUDZIE Z BRANŻY