REKLAMA
PARTNERZY PORTALU Forbo
×

Szukaj w serwisie

Dawny cmentarz w rejestrze zabytków. Koniec z planem budowy centrum handlowego

  • Autor: PAP
  • 12 kwi 2016 09:12
fot. Fotolia

Decyzją mazowieckiego konserwatora zabytków zachowana część dawnego cmentarza żydowskiego w Płońsku, wobec której firma City Star ubiega się o pozwolenie na budowę centrum handlowego, została wpisana do rejestru zabytków z uwagi na wartości historyczne.

REKLAMA

Decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Przysługuje od niej odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - poinformował w poniedziałek Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie.

Mazowiecka konserwator zabytków Barbara Jezierska powiedziała, że decyzję o wpisaniu cmentarza żydowskiego w Płońsku do rejestru zabytków wydano z rygorem natychmiastowej wykonalności, "ponieważ teren ten jest zagrożony inwestycją, w ramach której miałoby powstać centrum handlowe".

"Klauzula nadania rygoru natychmiastowej wykonalności oznacza ochronę prawną cmentarza także w trakcie trwania ewentualnej procedury odwoławczej od decyzji o wpisaniu tego obiektu do rejestru zabytków" - podkreśliła Jezierska. Przyznała, że zgodnie z wydaną decyzją na teren cmentarza powinny powrócić wszystkie wywiezione wcześniej elementy tamtejszego lapidarium, a płot, którym nekropolia została ogrodzona powinien zniknąć.

O wpisanie cmentarza żydowskiego w Płońsku do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego wnioskował w styczniu Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich RP. Przychylając się do tego wniosku Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków (MWKZ) przypomniał, że nekropolia ta została założona w XVIII wieku i związana jest ze społecznością żydowską Płońska, która do wybuchu II wojny światowej stanowiła ok. 50 proc. mieszkańców miasta. Argumentując decyzję, podkreślono także, że "wedle zasad judaizmu cmentarze są miejscami świętymi, a groby są nienaruszalne".

"Bezsprzecznie istniejąca część dawnego cmentarza żydowskiego ma niepodważalną wartość historyczną. Stanowi niemal jedyny materialny ślad wielowiekowej bytności społeczeństwa żydowskiego w Płońsku, miejscu urodzenia Dawida Ben Guriona, pierwszego premiera Izraela. Jest to miejsce o szczególnej wartości symbolicznej, nie tylko dla rozporoszonej po całym świecie społeczności żydowskiej, ale też dla historii miasta Płońsk, a szerzej historii Polski, dokumentujące jej wielokulturowość. Ostatnie wydarzenia, związane z realizacją inwestycji komercyjnej, wskazują na pilną potrzebę objęcia pozostałości cmentarza prawną ochroną konserwatorską" - podkreślono m.in. w stanowisku MWKZ.

Wieczystym użytkownikiem terenu po dawnym cmentarzu żydowskim w Płońsku, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, jest od 2013 r. lokalna spółka City Star. Firma ta występowała dwukrotnie do płońskiego starostwa z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę centrum handlowego - ostatni raz na początku marca; poprzednio dokumentacja wniosku miała wadę formalną.Rekomendowane dla Ciebie

REKLAMA

LUDZIE Z BRANŻY