REKLAMA
PARTNER PORTALU Forbo
×

Szukaj w serwisie

Dotacje na odnowę zabytków Torunia

  • Autor: torun.pl
  • 30 gru 2015 16:09
Dotacje na odnowę zabytków Torunia
Toruń, fot. pl.wikipedia.org

Do 31 stycznia 2016 r. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków przyjmuje wnioski o dotacje na prace konserwatorskie w budynkach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, które mają być wykonane w 2016 r.

REKLAMA

Możliwość wspierania przez miasto remontów i prac konserwatorskich obiektów, które należą do osób prywatnych, kościoła, oraz instytucji publicznych i społecznych, wprowadziła Rada Miasta Torunia uchwałą Nr 588/2004 Rady Miasta Torunia z dnia 16 września 2004 r. (z późn. zmianami).

Dotacja może być przyznana na:

1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
2) przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych;
3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
4a) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
5) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
6) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
7) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
8) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
9) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;
10) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
11) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
12) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
13) uzupełnienie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
14) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
15) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru;
16) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

Dotacja może być udzielona w wysokości do 50 procent nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie torun.pl.Rekomendowane dla Ciebie

REKLAMA

LUDZIE Z BRANŻY