REKLAMA
PARTNERZY PORTALU Forbo
×

Szukaj w serwisie

Innowacyjny biurowiec dla Volvo zaprojektowali ETC Architekci

  • Autor: Propertydesign.pl
  • 03 mar 2015 09:14
Innowacyjny biurowiec dla Volvo zaprojektowali  ETC Architekci
fot. Innowacyjny biurowiec firmy Volvo Polska
Innowacyjny biurowiec dla Volvo zaprojektowali  ETC Architekci
Innowacyjny biurowiec dla Volvo zaprojektowali  ETC Architekci

Obiekt biurowy usytuowany jest we Wrocławiu, przy ulicy Mydlanej. Biurowiec został zaprojektowany przez biuro ETC Architekci. Głównym projektantem był Marek Romaniszyn.

REKLAMA

Firma Volvo Polska dokonała oficjalnego otwarcia swojego najnowszego budynku biurowego usytuowanego na terenie firmy przy ul. Mydlanej we Wrocławiu. Użytkownikami nowego biurowca będą pracownicy Volvo IT. W budynku przewidziano miejsce dla ponad 350 pracowników na trzech kondygnacjach.

Ideą przyświecającą nowej inwestycji było stworzenie innowacyjnego obiektu, w jak najszerszym stopniu uwzględniającego proekologiczne rozwiązania dostępne na rynku. Troska o środowisko naturalne jest bowiem jedną z trzech kluczowych wartości Volvo. Mając to na uwadze, zaprojektowano szereg rozwiązań zmniejszających negatywny wpływ na środowisko oraz służących propagowaniu proekologicznych zachowań wśród pracowników firmy.

Już na etapie projektowania i w procesie realizacji biurowiec był porównywany do budynku wzorcowego organizacji USGBC przyznającej certyfikaty LEED⃰ budynkom spełniającym określone wymagania ekologiczne. Obecnie nowy biurowiec Volvo jest w trakcie procesu certyfikacji LEED. Ogłoszenie wyników jest przewidywane w drugim kwartale br., jednak już dziś wiadomo, że obiekt spełnia, a nawet przewyższa wszystkie normy, m.in. w zakresie oszczędności energii, wody czy ograniczenia emisji CO2, które są konieczne do uzyskania certyfikatu LEED na poziomie złotym. Poniżej przedstawiamy wybrane przykłady innowacji podlegających certyfikacji, które zostały zastosowane w nowym biurowcu.

Zrównoważona lokalizacja inwestycji

Biurowiec usytuowany jest we Wrocławiu, przy ulicy Mydlanej, na terenie należącym do Volvo, w pobliżu firmowych terenów zielonych z obiektami rekreacyjnymi dla pracowników firmy. W bezpośrednim sąsiedztwie budynku, w obszarze objętym projektem budowy, procent terenów zielonych w stosunku do obszaru zabudowanego jest wyższy niż to przewiduje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

Ponadto, zastosowano rodzimą zieleń przystosowaną do tutejszych warunków klimatycznych. Kilkadziesiąt różnych gatunków roślin, przede wszystkim krzewów i drzew, dobrano w taki sposób, aby same utrzymywały się na tym terenie, nie wymagając specjalnej pielęgnacji.

Aby promować działania służące ograniczeniu emisji spalin i zachęcić pracowników do korzystania z ekologicznych środków transportu, przygotowano ponad 50 miejsc dla rowerzystów wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym. W pobliżu budynku wyznaczono też miejsca parkingowe dla pracowników dojeżdżających do pracy jednym samochodem w kilka osób, a także miejsca parkingowe dla samochodów niskoemisyjnych.

Wykorzystanie materiałów i zasobów

Do budowy obiektu zastosowano materiały najwyższej jakości o ograniczonej do minimum zawartości lotnych związków organicznych, a tym samym spełniające najwyższe wymagania środowiskowe. Istotne jest, że są to materiały regionalne – wydobyte lub wytworzone w promieniu do 800 km od miejsca budowy.Rekomendowane dla Ciebie

REKLAMA

LUDZIE Z BRANŻY