REKLAMA
PARTNER PORTALU Forbo
×

Szukaj w serwisie

Inwestycyjne plany Muzeum Górnictwa Węglowego

  • Autor: PAP
  • 10 paź 2016 09:34
fot. Fotolia

Przedsięwzięcia i inwestycje o łącznej wartości ok. 68,5 mln zł planuje Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Placówka zamierza tak dokończyć dotychczasowy, wart ok. 200 mln zł program inwestycyjny - zachowujący i udostępniający zabrzańskie zabytki poprzemysłowe. W planach m.in. remont siedziby Muzeum mieszczącej się w dawnym starostwie powiatowym z 1874 r.

REKLAMA

Na planowane nowe zadania placówka planuje pozyskać środki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ), Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-2020 (ZIT; RPO), a także Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW).

Muzeum Górnictwa Węglowego koordynuje rozwijaną od 2008 r. działalność głównych zabrzańskich atrakcji turystyki przemysłowej: zabytkowej kopalni węgla kamiennego Guido oraz kompleksu Królowa Luiza - opartego o wyrobiska dawnej kopalni o tej nazwie oraz fragment unikalnej XIX-wiecznej sztolni odwadniającej, która ciągnęła się od Chorzowa po Zabrze.

Organizowane wspólnie przez samorząd woj. śląskiego i Zabrza Muzeum przygotowało i prowadziło dobiegający już końca, warty łącznie ok. 200 mln zł (w tym ok. 130 mln zł środków zewnętrznych, głównie z UE), program inwestycyjny dotyczący Guido i Luizy. W piątek przedstawiciele placówki poinformowali o swych dalszych planach.

Największy, przygotowywany pod kątem środków POIiŚ i WFOŚiGW, projekt oszacowano na 42,9 mln zł. Zakłada on m.in. rewitalizację, adaptację i nadanie nowych funkcji należącym do Muzeum zabytkowym obiektom związanym z dziedzictwem przemysłowym miasta.

Wśród nich planowana jest m.in. rewitalizacja i konserwacja zabytkowej maszyny parowej szybu Carnall w Luizie wraz z budową nowej wytwornicy pary dla tego czynnego od 101 lat urządzenia. Problemem jest bowiem m.in. zapowiedź obecnego dostawcy pary technologicznej zaprzestania tych dostaw w połowie 2017 r., co ostatecznie unieruchomiłoby unikalny zabytek.

Nowa wytwornica pary znalazłaby swe miejsce w pobliskim, również przeznaczonym do odnowienia, budynku dawnej maszynowni szybu Schonaich, gdzie miałaby się też znaleźć ekspozycja nt. katastrof górniczych. W pobliżu Muzeum chciałoby też odnowić warsztat elektryczny (miałyby się tam znaleźć warsztat muzealny z pokazową kuźnią), dawną cechownię Luizy (pod kątem otwartego dla zwiedzających magazynu) i zagospodarować przestrzeń Luizy (wraz z m.in. zabezpieczeniem murów oporowych dawnej bocznicy, obecnie niecki parkingowej).

Inną częścią tego samego przedsięwzięcia miałby być remont siedziby Muzeum mieszczącej się w dawnym starostwie powiatowym z 1874 r. Dawno nieremontowany, reprezentacyjny obiekt, dodatkowo mocno ucierpiał zalany podczas pożaru z 2011 r. Powstać miałyby tam pracownie konserwatorskie, miejsce do spotkań i konferencji, biblioteka, czytelnia i pracownia digitalizacji.

Cały ten projekt pod nazwą "Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego dziedzictwa Górnego Śląska" we wrześniu br. został złożony do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako propozycja samorządu woj. śląskiego rozszerzenia Kontraktu Terytorialnego dla tego regionu. Muzeum chciało by go realizować w latach 2017-2019.Rekomendowane dla Ciebie

REKLAMA

LUDZIE Z BRANŻY