Krakowski plac Biskupi przejdzie rewitalizacjęwww.krakow.pl - 06-12-2018 15:00


Plac Biskupi, zlokalizowany między ul. Asnyka a Krowoderską w Krakowie, zyska zupełnie nowe oblicze. Zarząd Dróg Miasta Krakowa ogłosił właśnie przetarg na jego rewitalizację.

W obecnym kształcie plac Biskupi budził zastrzeżenia okolicznych mieszkańców. Teraz ich oczekiwania powinny zostać zaspokojone. W 2017 r. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu przeprowadził konsultacje społeczne w tym zakresie. Krakowianie mieli możliwość zgłaszania uwag, a zatem to również na ich podstawie wykonawca przygotował dokumentację projektową.

Projekt rewitalizacji zakłada podział tej przestrzeni na trzy strefy. Pierwsza z nich, największa, strefa parkowa, ciągnąca się od ul. Asnyka, zostanie uporządkowana. Powstanie tam nowa nawierzchnia, zainstalowane zostaną nowe ławki, oświetlenie i kosze na śmieci. Środkowa strefa to przestrzeń zarezerwowana dla dzieci z placem zabaw. Będą tam między innymi trampoliny i ścianka zabawowa oraz miejsce do rysowania kredą czy gry w klasy. Natomiast strefa znajdująca się przy ul. Krowoderskiej zostanie przemianowana na plac miejski. Będzie nowa nawierzchnia, a także dekoracyjne oświetlenie, ławki oraz fontanna. Miejsca postojowe zostaną wyznaczone na ulicy Biskupiej i wokół placu. To główne założenia projektu w tym obszarze.

Z nowej organizacji na placu Biskupim powinni być zadowoleni także rowerzyści. Spowolnienie ruchu w tym obszarze poprzez nową jego organizację oraz zainstalowanie stojaków rowerowych wpłynie korzystnie na komfort podróży pieszych i rowerowych, a zatem ogólnie na zwiększenie bezpieczeństwa. Na ulicach sąsiadujących z placem zostanie położony nowy asfalt, powstaną nowe chodniki. Prace będą obejmować również wykonanie przyłączy kanalizacyjnych.

Termin składania ofert upływa 19 grudnia br., a zakończenie prac budowlanych planowane jest na koniec października 2019 r.