Muzeum Lubelskie czeka modernizacjaPAP - 11-01-2019 13:02


O trzysta metrów kwadratowych zwiększy się powierzchnia wystawiennicza po modernizacji Muzeum Lubelskiego, które ma swoją siedzibę na Zamku w Lublinie. W czasie remontu muzeum będzie częściowo niedostępne.

"Po remoncie zyskamy nową przestrzeń, która będzie przeznaczona na prezentacje wystaw czasowych. Do tej pory muzeum takiej przestrzeni nie miało" - powiedziała dyrektor muzeum Katarzyna Mieczkowska.

Nowa sala wystawiennicza powstanie po przebudowie skrzydła północnego Zamku i obecnej Galerii Malarstwa Polskiego, gdzie znajduje się m.in. słynny obraz Jana Matejki "Unia Lubelska". Utworzone zostaną tu dwie sale na dwóch poziomach; na górze będzie stała wystawa sztuki dawnej (z ekspozycją "Unii Lubelskiej"), natomiast na dole - sala dla wystaw czasowych.

Obraz Matejki na czas remontu będzie zabezpieczony i nie będzie dostępny dla zwiedzających.

Modernizacja muzeum na Zamku obejmuje też remont części skrzydła południowego i zachodniego, w tym m.in. wymianę instalacji (elektrycznych, sanitarnych), zbudowanie infrastruktury zwiększającej dostępność muzeum dla osób niepełnosprawnych i poprawę warunków przechowywania zbiorów.

W muzeum już rozpoczęły się prace przygotowawcze, demontowane są wystawy i magazynowane są zbiory eksponowane dotychczas w skrzydle północnym Zamku. "Ewakuujemy skrzydło północne, dlatego ono nie jest już dostępne dla zwiedzających. Remont rozpocznie się od tej części" - powiedziała Mieczkowska.

Jak dodała muzeum, przynajmniej w pierwszej fazie remontu, będzie częściowo udostępnione zwiedzającym.

Projekt przebudowy i modernizacji obejmuje też oddział Muzeum Lubelskiego - Muzeum Regionalne i Muzeum XXIV Pułku Ułanów im. Hetmana Wielkiego Koronnego Stanisława Żółkiewskiego w Kraśniku. Tam również przewidziano kompleksową modernizację istniejącego budynku muzeum i dobudowanie nowego skrzydła. Przetarg na prace budowlane w Kraśniku jest jeszcze nierozstrzygnięty.

Koszt rozbudowy i remontu obu obiektów jest szacowany na prawie 33 mln zł, z czego blisko 17,7 mln zł stanowić będzie dofinasowanie unijne z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Mieczkowska dodała, że trwają obecnie prace nad utworzeniem w Lublinie kolejnego oddziału Muzeum Lubelskiego - Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej. Muzeum to będzie miało siedzibę w dawnym Pałacu Lubomirskich, przy placu Litewskim w Lublinie, który to obiekt został już zakupiony ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jak zaznaczyła Mieczkowska, z dotychczasowych analiz wynika, że w Pałacu Lubomirskich będzie około 3 tys. m kw. powierzchni muzealnej. "Kolegium naukowe, które pracuje nad tym obiektem, tworzą muzealnicy właściwie z całej Polski. W tej chwili wypracowujemy koncepcję muzeum. Myślę, że jej zarys będziemy mogli zaprezentować w lipcu, przy okazji obchodów 450. rocznicy zawarcia Unii Lubelskiej" - zapowiedziała.

Muzeum Lubelskie, założone w 1906 r., to jedno z największych muzeów na wschodzie Polski. Od 1957 r. jego siedzibą główną jest Zamek Lubelski z unikatowym w skali europejskiej zabytkiem sztuki średniowiecznej - Kaplicą Trójcy Świętej.

Muzeum zgromadziło dotychczas blisko 173 tys. muzealiów z wielu dziedzin m.in. sztuki, archeologii, numizmatyki, militariów, etnografii, literatury. Eksponowane są one w siedzibie głównej a także w czterech oddziałach w Lublinie i trzech oddziałach zamiejscowych - Kraśniku i Nałęczowie.

Muzeum Lubelskie w Lublinie jest jednostką podległą samorządowi województwa lubelskiego. W ubiegłym roku wszystkie oddziały muzeum odwiedziło ponad 276 tys. osób. Placówka powiększyła też swoje zbiory o ponad tysiąc muzealiów - zakupionych lub podarowanych placówce - których wartość przekracza 2,2 mln zł.