REKLAMA
PARTNER PORTALU Forbo
×

Szukaj w serwisie

NIK: większość zabytków architektury drewnianej poza kontrolą

  • Autor: PAP
  • 07 mar 2018 14:14
fot. PTWP / AL

Większość zabytków architektury drewnianej pozostaje poza kontrolą służb konserwatorskich, a rejestry prowadzone w formie papierowych ksiąg nie dostarczają pełnej wiedzy o ich stanie - stwierdziła Najwyższa Izba Kontroli w opublikowanym raporcie.

REKLAMA

Według NIK w najlepszym stanie są te zabytki drewniane, których zarządcy uzyskali dotacje na ich renowację, ale w kontrolowanych województwach - małopolskim i podkarpackim - dostał je jedynie co piąty obiekt wpisany do rejestrów. Problemem pozostaje także - w ocenie Izby - brak dostatecznych zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przeglądów technicznych w tych zabytkach.

NIK wskazała w raporcie m.in. że "z uwagi na występujące przypadki niszczenia w pożarach drewnianej substancji miasta" zagrożone jest dziedzictwo kulturowe Zakopanego. "Wysokie ceny oraz potencjał inwestycyjny nieruchomości na terenie Zakopanego, skutkowały podpaleniami, zaniedbaniami oraz celowym niszczeniem obiektów" - stwierdzono. Z informacji przekazanych przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, wynika, że od 2014 do lipca 2017 r. w Zakopanem odnotowano 28 pożarów budynków drewnianych (połowa z nich była ujęta w gminnej ewidencji zabytków).

Przyczyną pożarów w sześciu przypadkach było podpalenie, w siedmiu zaprószenie ognia przez nieznanego sprawcę, w ośmiu nie ustalono powodu, a pozostałe były spowodowane m.in. niewłaściwym użytkowaniem urządzeń grzewczych.

W raporcie NIK wskazano, że Zakopane nie posiada gminnego programu opieki nad zabytkami, a Miejski Konserwator Zabytków zdaniem kontrolerów nie zapewnił "bieżącego, sprawnego nadzoru nad zabytkowymi obiektami", choć na terenie gminy znajdowało się ponad 1 tys. 400 obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków, w tym 1 180 drewnianych (stan na koniec 2016).

Jednocześnie spośród dziewięciu kontrolowanych gmin tylko Zakopane (i gmina Laskowa - PAP) udzieliło dotacji zarządcom zabytkowych drewnianych obiektów m.in. na opracowanie dokumentacji konserwatorsko-projektowej i remonty.

"Mamy już opracowany gminny program opieki nad zabytkami, czekamy na opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i na aktualizację wykazu obiektów objętych ochroną poprzez wpis do gminnej ewidencji zabytków. Mamy nadzieję, że program zostanie przyjęty w maju" - powiedziała w środę PAP zastępca burmistrza Zakopanego Agnieszka Nowak Gąsienica.

Dodała, że w biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków zatrudniono dwóch kolejnych pracowników, a burmistrz podjął decyzję o przeznaczeniu 200 tys. zł na finansowanie remontów obiektów drewnianych wpisanych do gminnej ewidencji zabytków. "Udało się nam pozyskać w ostatnim czasie kilka milionów złotych na remont i modernizację willi +Czerwony Dwór+, gdzie prace już trwają i chcemy tam wkrótce otworzyć nową instytucję kultury" - mówiła zastępca burmistrza.

Ale Zakopane to tylko jeden z przykładów niedostatecznej, zdaniem NIK, opieki nad zabytkami architektury drewnianej.

Podczas kontroli NIK dokonała szczegółowej analizy stanu 25 zabytkowych obiektów drewnianych, z których 23 były w ostatnich latach remontowane z udziałem środków publicznych. Stan 18 zabytków uznano za dobry, zastrzeżenia NIK budził stan: dworu w Laskowej, dworku w Miechowie i kościoła w Porębie Wielkiej. Cztery zabytki były wyłączone z użytkowania, a w trzech z nich prowadzono prace remontowe.Rekomendowane dla Ciebie

REKLAMA

LUDZIE Z BRANŻY