Oto efekt współpracy gdańskiego ASP i Miasta Wspólnego: Pocket Parks GdyniaPropertyDesign.pl - 22-02-2018 10:23


Katedra Architektury Przestrzeni Kulturowych na ASP w Gdańsku prowadzona przez dr hab. Jana Sikorę podjęła współpracę z gdyńskim stowarzyszeniem Miasto Wspólne w celu stworzenia kilku koncepcji tzw. Pocket Parków. Kuratorami działań ze strony Miasta Wspólnego byli architekt Andrzej Marek oraz urbanista Michał Szatybełko. Prezentujemy efekty ich działań.

W pierwszej kolejności działacze wskazali miejsca zaniedbane w Gdyni. Następnie studenci w wyniku rozmów z mieszkańcami oraz wizji lokalnych zidentyfikowali problemy dotyczące miejsc.

Po kilku miesiącach prac koncepcyjnych i makietowania powstały projekty o różniej skali i zakresie opracowania dotyczącym m.in. centrum miasta oraz dzielnic takich jak Chylonia.

Zostały poruszone problemy dotyczące m.in. zagadnień takich jak dostępność przestrzeni dla osób niepełnosprawnych, grup wiekowych narażonych na wykluczenie społeczne, przestrzeni współdzielonej, woonerfu i rewitalizacji.

- Zderzenie oczekiwań mieszkańców, wrażliwości studentów i kompetencji profesjonalistów, którzy należeli do zespołu, dało zaskakująco twórcze rezultaty, przerastające początkowe oczekiwania. Mamy nadzieję, że projekty te staną się inspiracją dla mieszkańców Gdyni i pokażą ogromny niewykorzystany potencjał tkwiący w przestrzeni publicznej. Chcielibyśmy żeby ta współpraca była początkiem nowej dyskusji o przyszłości naszych miast - mówi na temat efektów prac kurator działań projektowych z ramienia Miasta Wspólnego, architekt Andrzej Marek.

- Katedra i pracownia, które mam przyjemność prowadzić, nie są zainteresowane produkowaniem „ładnych obrazków” i studentów wykształconych w duchu kultu formy. Interesują nas tylko działania interdyscyplinarne i zgodne z aktualnymi kierunkami rozumienia i kształtowania przestrzeni publicznej. W naszym zespole mamy socjologów, antropologów, architektów, artystów i architektów krajobrazu. Kształcimy specjalistów dla których najważniejszy jest człowiek i tworzenie miejsc wrażliwych społecznie - dodaje dr hab. Jan Sikora.

Prace dotyczące tematu „Pocket Parks Gdynia” można było zobaczyć podczas wystawy w nowootwartym Patio w Akademii Sztuk Pięknych. Od 23go lutego można je zobaczyć w gdyńskim klubie marynarki wojennej „Riwiera” a od kwietnia w Sopotece.

Pracownia dr hab. Jana Sikory w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku nabiera tempa: rozpoczęła niedawno współpracę z gdańskim stowarzyszeniem FRAG (Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej). Celem działań w tym semestrze będzie zaproponowanie analogicznych rozwiązań dla Gdańska pt. „Nowa przestrzeń dla Gdańska”. W pracowni prowadzone są także działania, których celem jest rewitalizacja przestrzeni w Gruzji oraz w Indiach.