REKLAMA
PARTNER PORTALU Forbo
×

Szukaj w serwisie

Perspektywy rozwoju budownictwa energooszczędnego

  • Autor: Propertydesign.pl
  • 21 maj 2014 16:15
Perspektywy rozwoju budownictwa energooszczędnego
fot. Go4Energy

W ostatnim czasie hasło “energia” oraz konieczność redukcji emisji dwutlenku węgla poprzez wykorzystanie energii odnawialnej, stały się trendem popularnym na całym świecie. Jest to temat omawiany często na różnych szczeblach w całej Europie, ale także w Polsce. Z jednej strony, jest to zagadnienie poruszane w polityce, na poziomie strategicznym, ale także na poziomie decyzji czysto “praktycznych”, w sektorze budowlanym.

REKLAMA

Unia Europejska obrała sobie za cel zwiększenie efektywności energetycznej w szeroko pojętym budownictwie. Konsumpcja energii jest w tym sektorze dość znaczna, dlatego właśnie, istnieje bardzo duży potencjał do redukcji jej zużycia.

Zapotrzebowanie na energię można pokryć albo systemami tradycyjnej infrastruktury, albo też przy wykorzystaniu zjawiska pasywności budynków - za pomocą źródeł energii odnawialnej. Dodatkowo, zwłaszcza w przypadku ogrzewania, możemy starać się zmniejszać rzeczywiste zapotrzebowanie energetyczne użytkownika końcowego.

Na świecie obserwujemy również nowy trend - sprzężenie zwrotne; czyli nie tylko oszczędzanie i zmniejszanie zużycia energii, ale także jej wytwarzanie i zwracanie do systemu.

Temat “zielonego” budownictwa powinien być rozpatrywany na kilku płaszczyznach; z jednej strony na poziomie ogólnokrajowym i europejskim, gdzie obecnie próbuje się skwantyfikować energię i dokłada wszelkich starań, żeby zużycie pierwotnej energii nieodnawialnej, a co za tym idzie - emisja dwutlenku węgla - były jak najmniejsze, a z drugiej strony - należy edukować, jak należy wykorzystywać odnawialne źródła energii i zwiększać wydajność wewnętrznych systemów infrastruktury technicznej w budynkach.

Od 1 stycznia tego roku Ministerstwo, zgodnie z nową dyrektywą UE, narzuciło nowe dopuszczalne wartości emisji CO2. Po raz pierwszy, możemy również zaobserwować, jak będą wyglądały poszczególne etapy wprowadzania nowych wytycznych aż do 2021r. Ogłoszone dane już teraz zakładają obniżenie dopuszczalnych współczynników nawet o 50%.

Precyzyjnie opisuje się wskaźnik zużycia energii pierwotnej nieodnawialnej. Od poziomu, na którym się znajdujemy, do poziomu zakładanego na 2021 rok, czeka nas konieczność zredukowania zużycia energii (na przykład na potrzeby ogrzewania) o kolejne 31-38%. W perspektywie najbliższych kilku lat będziemy musieli zejść znacznie poniżej poziomu wyznaczonego obecnie.UE zapowiedziała także, że budynki użyteczności publicznej powinny stanowić przykład budownictwa zrównoważonego zgodnie z przyjętymi normami.

Data wdrożenia zakładanych wartości została przesunięta do 2018-2019r. w przypadku budynków użyteczności publicznej, które mają posiadać te wartości już znacznie wcześniej. Mówimy tu o redukcji rzędu 40% w ciągu najbliższych 4 lat, jednak w przypadku naszego rynku, nadal nie ma wystarczających narzędzi motywacyjnych, zwłaszcza narzędzi finansowych.Rekomendowane dla Ciebie

REKLAMA

LUDZIE Z BRANŻY