Powstaje park, który przypomni o oświęcimskiej Wielkiej SynagodzePAP - 11-12-2018 16:10


Niewielki park przypomni o oświęcimskiej Wielkiej Synagodze, zburzonej przez Niemców w listopadzie 1939 r. Centrum Żydowskie w Oświęcimiu, które zrealizuje projekt, podało, że powstanie on w przyszłym roku w miejscu zajmowanym niegdyś przez świątynię.

"Trudno w tej chwili podać konkretny termin, ale najprawdopodobniej będzie to druga połowa roku. Projekt parku jest już niemal gotowy. Chcemy go zaprezentować w przyszłym tygodniu" - powiedział we wtorek Artur Szyndler z oświęcimskiego Centrum Żydowskiego.

Obecnie teren, na którym stała synagoga, jest pusty. Należy już do Centrum, które odkupiło go od bielskiej Gminy Żydowskiej.

Zdaniem Szyndlera, park zajmie część terenu. W planach jest stworzenie tam m.in. instalacji z historycznymi zdjęciami synagogi oraz informacjami na jej temat. Pojawią się też ławki i zostaną posadzone drzewa.

Jak dodał, część pieniędzy na utworzenie parku przyniosła zbiórka w Internecie. "To tylko jedno ze źródeł finansowania. Pozyskujemy też fundusze z innych, m.in. od prywatnych darczyńców. Budżet nie jest jeszcze zamknięty" - powiedział.

Dyrektor Centrum Tomasz Kuncewicz przypomniał, że wokół Wielkiej Synagogi przez lata koncentrowało się życie oświęcimskiej społeczności żydowskiej. Została wzniesiona na przełomie lat 60. i 70. XIX w., w miejscu, które wcześniej także zajmowała bożnica. Świątynię zniszczyli Niemcy podczas II wojny. W listopadzie 1939 r. została spalona, a 1941 r. pogorzelisko zostało rozebrane.

Centrum Żydowskie w Oświęcimiu jest jedynym śladem po żydowskiej obecności w mieście, którego nazwę podczas wojny Niemcy zmienili na Auschwitz. Jego celem jest kultywowanie pamięci o żydowskich mieszkańcach, a także edukacja ze szczególnym uwzględnieniem problematyki Holokaustu i współczesnych zagrożeń związanych z nietolerancją. Pod jego auspicjami funkcjonuje muzeum żydowskie, centrum edukacyjne i synagoga Chewra Lomdej Misznajot, która jako jedyna przetrwała wojnę.

Pierwsi Żydzi zamieszkali w Oświęcimiu w początkach XVI w. W 1939 r. stanowili ponad połowę mieszkańców 14-tys. miasta. Po II wojnie do Oświęcimia powróciło 186 Żydów.