Poznaniacy projektują jedną z ulicUM Poznań - 11-02-2019 10:31


Kostka betonowa czy asfalt, chodnik po prawej czy lewej stronie? Pieszojezdnia, ulica z szykanami, a może pozostawienie obecnej nawierzchni? To tylko kilka propozycji dla ul. Umultowskiej, z których będą mogli wybrać uczestnicy drugiego etapu konsultacji społecznych.

Warsztaty dla mieszkańców rozpoczynają drugi etap konsultacji społecznych poświęconych budowie ul. Umultowskiej na odcinku od ul. Krygowskiego do ul. Ślazowej. W czerwcu ubiegłego roku, w ramach pierwszego etapu opiniowania, zorganizowane zostały spacery badawcze, dzięki którym zidentyfikowano najważniejsze problemy i potrzeby mieszkańców tego odcinka ulicy. Teraz zainteresowane osoby, wspólnie ze specjalistami ZDM, będą miały okazję zaprojektować ulicę zgodnie z ich oczekiwaniami. Propozycje mieszkańców trafią następnie do projektantów, którzy przygotują wielowariantową koncepcji budowy ul. Umultowskiej.

We wtorek, 12 lutego, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 przy ul. Umultowskiej 114 odbędzie się spotkanie z mieszkańcami, które po raz pierwszy zostanie przeprowadzone w formule tzw. społecznego projektowania. Oznacza to, że mieszkańcy sami zaprojektują ulicę Umultowską w takiej postaci, jaka najbardziej im odpowiada. Uczestnicy warsztatów zostaną podzieleni na grupy. Każda z nich otrzyma planszę z ul. Umultowską z oznaczonym pasem drogowym, granicami działek i przebiegiem mediów oraz kartonowe elementy zagospodarowania pasa drogowego (moduły). Mieszkańcy będą mieli do dyspozycji moduły przedstawiające między innymi różne rodzaje nawierzchni, chodniki, drogi rowerowe, oświetlenie czy też małą architekturę.

Nad procesem "projektowania" czuwać będą specjaliści ZDM i projektant. Wśród nich znajdą się osoby odpowiedzialne za budowę dróg, organizację i inżynierię ruchu, zieleń i infrastrukturę rowerową. Każdej grupie towarzyszyć będzie jedna z nich.

Podsumowanie II etapu konsultacji społecznych, uwzględniające propozycje mieszkańców zaprojektowane podczas warsztatów, zostanie opublikowane na stronie internetowej ZDM do 28 marca 2019 roku.