REKLAMA
PARTNERZY PORTALU Forbo
×

Szukaj w serwisie

Projektujemy skwery w śródmieściu Warszawy

  • Autor: Propertydesign.pl
  • 07 cze 2016 10:15
Projektujemy skwery w śródmieściu Warszawy
fot. Fotolia

W ramach budżetu partycypacyjnego mieszkańcy Warszawy zdecydowali o realizacji dwóch wielofunkcyjnych skwerów o ofercie skierowanej do wszystkich pokoleń. Skwery będą zlokalizowane przy stacji metro Świętokrzyska (ul. Zielna) oraz Ratusz Arsenał (ul. Andersa).

REKLAMA

Projekt jest realizowany w ramach budżetu partycypacyjnego na rok 2016 przez Urząd Dzielnicy Śródmieście, Zarząd Terenów Publicznych Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy oraz Centrum Wyzwań Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Oddziałem Warszawskim SARP. W ramach budżetu planowane są warsztaty projektowe.

Cel warsztatów

Opracowanie dla obu lokalizacji, na bazie wyników badań oraz wiedzy uczestników, trzech niezależnych koncepcji zagospodarowania oraz ich jednej syntezy podczas dwudniowej sesji projektowej. Koncepcja będzie prezentować ogólne zasady organizacji zagospodarowania przedstawione w formie graficznego szkicu na udostępnionym podkładzie mapowym oraz innych rysunków prezentujących koncepcję (np. przekroje terenowe, widoki perspektywiczne. Koncepcję uzupełni ogólny opis idei projektu oraz opisu powziętych decyzji projektowych przedstawionych w projekcie.

Zespoły projektowe na zakończenie spotkania przedstawią przygotowane przez siebie koncepcje indywidualne i syntezę, będą miały dwa dni robocze na przygotowanie korekt i uzupełnień opisów projektów oraz zrealizowanych szkiców,  które zaprezentują na maksymalnie dwóch planszach w formacie 70 x100cm.

Przygotowane przez zespół projektowy koncepcje zostaną przedstawione podczas otwartej dla publiczności wystawy zrealizowanej w drugiej połowie czerwca 2016r i wraz z uwagami publiczności posłużą za podstawę do stworzenia wymagań jakościowych dla zapytania ofertowego inwestora na realizację pełnej dokumentacji projektowej.

Termin i warunki uczestnictwa

Warsztaty odbywają się w dniach 14 i 15.06.2016r. w g. 10.00-18.00 (z przerwą na lunch), w Warszawie.

W warsztatach dla każdej z lokalizacji biorą udział maksymalnie trzy zespoły składające się przynajmniej z dwóch, a maksymalnie z trzech absolwentów architektury, architektury i urbanistyki, architektury krajobrazu lub pokrewnego kierunku studiów pozwalającego na przygotowanie wstępnej koncepcji zagospodarowania terenu. Do udziału w warsztatach dopuszczone są także zespoły z udziałem studentów czwartego i piątego roku w/w kierunków.

Zgłoszenie na warsztaty może być przesłane do dnia 6 czerwca, do godziny 20:00. Zgłoszenia przesłane po tej dacie nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji o warsztatach na stronie skwery.waw.pl.

Podobał się artykuł? Podziel się!


Rekomendowane dla Ciebie

REKLAMA

LUDZIE Z BRANŻY