Prymusi z ekologiczną odznaką. Tylko trzy szkoły w Polsce mają takie certyfikatyPropertyDesign.pl / AL - 10-04-2019 09:00


Na chwilę obecną mamy trzy certyfikowane szkoły w Polsce. Dwie w systemie LEED, jedną w systemie BREEAM. - Budynek zrównoważony nie musi być certyfikowany. Jednak to właśnie certyfikacja jest tą swoistą "pieczątką" projektu - zaznacza Alicja Kuczera, dyrektor zarządzający, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego.

Jak można zdefiniować budynek zrównoważony? - To obiekt oszczędny, komfortowy i zbudowany w poszanowaniu środowiska naturalnego. Jeżeli potencjalny inwestor spojrzy na tę definicję, z pewnością te cechy są przekonujące, bo oszczędność wyraża się w wielu wymiarach: mniejszym zużyciu energii i wody, czyli oszczędzamy zasoby naturalne, ale też są mniejsze koszty eksploatacyjne, bo użytkownik płaci mniej - wyjaśnia ekspertka Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego. Komfort i zdrowie to pozytywny wpływ budynku na człowieka, a pamiętajmy, że w murach spędzamy 90 proc. swojego życia. Czy certyfikacja ma znaczenie? - Budynek zrównoważony nie musi być certyfikowany. Jednak to właśnie certyfikacja jest tą swoistą "pieczątką" projektu. Potwierdzeniem wiarygodnym i niezależnym, które da właścicielowi budynku pewność, że zarówno projekt, jak i realizacja budynku są zgodne z zasadami zrównoważonego budownictwa - podkreśla Alicja Kuczera.

Jednak zielonych obiektów publicznych jest w Polsce niewiele. Zdaniem Kuczery, w kontekście budynków publicznych vs certyfikacja można zauważyć dwie ważne kwestie. - Brak świadomości inwestora publicznego o tym, że wznoszenie zrównoważonych obiektów jest potrzebne, drugą z kolei jest obawa przed kosztami: niewiadomymi, skoro inwestor nie ma doświadczenia z takimi projektami - zauważa Kuczera.

I tak na chwilę obecną mamy tylko trzy certyfikowane szkoły w Polsce. Dwie w systemie LEED, jedną w systemie BREEAM. - Prekursorem była szkoła American School of Warsaw w Konstancinie-Jeziornej, która uzyskała certyfikat LEED w 2016 r. Z końcem 2018 r. do tej listy doszły dwie szkoły: Akademeia High School w Warszawie, również certyfikowana w LEED, a zaledwie miesiąc po niej certyfikowano pierwszą szkołę w BREEAM, czyli Mareckie Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne - wskazuje ekspertka.

American School of Warsaw, czyli pierwsza zielona szkoła w Polsce

To kampus American School of Warsaw zlokalizowany przy ul. Warszawskiej 202 w Konstancinie-Jeziornej był pierwszą zieloną szkołą w Polsce. W 2012 r. miała miejsce rozbudowa obiektu, którą prowadziła firma Skanska zgodnie z zasadami certyfikacji LEED.

American School of Warsaw jest naprawdę "eko". Certyfikowany obiekt szkoły wyposażony został w system monitorowania CO2, sygnalizujący przekroczenie jego dopuszczalnego stężenia w pomieszczeniach. W celu zmniejszenia zużycia wody pitnej, do celów sanitarnych, np. do spłukiwania toalet, wykorzystywana będzie woda deszczowa. Ponadto,zamontowano system do kontroli i optymalizacji oświetlenia, a także turbinę wiatrową do produkcji energii wykorzystywanej w nowym budynku szkoły. W budynku znalazła się instalacja solarna służąca do podgrzewania wody użytkowej oraz kotłownia na biomasę, która dzięki wykorzystaniu odpadów drzewnych pozwoli na sterowanie efektywnością energetyczną. Zielony dach spełnia także swoją ekologiczną funkcję. Woda z dachu zbierana jest do zbiorników retencyjnych i wykorzystywana do spłukiwania toalet.

Podczas budowy Skanska prowadziła system gospodarki odpadami, a do wykończenia obiektu użyła materiałów o niskiej emisji związków organicznych, nieszkodliwych dla otoczenia. Nowy budynek szkoły został wykonany z konstrukcji żelbetowej wylewanej, a dach z dźwigarów z drewna klejonego. Elewacja została pokryta okładziną z płyt kompozytowo- cementowych.

Akademeia High School łączy inspirującą architekturę z duchem eko

Prywatne liceum na warszawskim Wilanowie spod kreski Medusa Group jest oryginalne pod wieloma względami. Budynek tworzy nową kategorię w swojej klasie i stanowi przykład harmonijnego łączenia wymogów otoczenia, uwarunkowań technicznych, zrównoważonej architektury i szczególnej misji edukacyjnej.

W programie certyfikacji ekologicznej LEED obiekt, którego inwestorem jest Tacit Investment uzyskał najwyższy poziom Platinium. Obecnie na świecie tylko 64 szkoły otrzymały taki certyfikat, w tym tylko osiem projektów poza Stanami Zjednoczonymi. Jednocześnie projekt Akademeia High School otrzymał najwięcej punktów (86 pkt. w programie z 2009 roku) wśród projektów zrealizowanych poza USA. Tak wysoka punktacja została przyznana obiektowi za działania i rozwiązania projektowe mające na celu niskie zużycie energii oraz wykorzystanie w trakcie budowy materiałów ekologicznych, mających w składzie surowce z recyklingu, o pochodzeniu regionalnym, nietoksyczne, certyfikowane np. drewno itp. 

Mareckie Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne z założenia "zero-energetyczne"

Kompleks w Markach z założenia ma być „zero-energetyczny”, co oznacza, że w rocznym bilansie zużyje tyle energii, ile sam wyprodukuje. Osiągnięto to dzięki zastosowaniu systemu odnawialnych źródeł energii, takich jak panele fotowoltaiczne, pompy ciepła, zaawansowane systemy odzysku energii cieplnej i urządzenia do produkcji energii elektrycznej z gazu (agregaty kogeneracyje). Budynek posiada właściwości termoizolacyjne na najwyższym poziomie, jest wyposażony też w urządzenia oszczędzające wodę.

Czym jeszcze zaskoczy obiekt edukacyjny w podwarszawskich Markach? Wiemy, że ponadto będzie posiadał możliwość regulacji nie tylko temperatury, ale i natężenia światła w zależności od nasłonecznienia pomieszczeń. Charakterystycznym elementem budynku jest dach składający się z dwóch obszarów tj. dach zwykły w obszarze posadowienia central wentylacyjnych i dach zielony typu bagiennego.

Całość inwestycji ma być objęta certyfikatem BREEAM. Termin oddania kompleksu przypada na jesień 2019 r.

Certyfikacja obiektów edukacyjnych nie jest tak popularna jak nieruchomości biurowych, ale zdaniem Kuczery przybiera na sile. - Związane jest to z rosnącą świadomość tego, jak budynki wpływają zarówno na nas, ich użytkowników, jak i naturę - twierdzi ekspertka.