REKLAMA
PARTNER PORTALU Forbo
×

Szukaj w serwisie

Rewolucja w administracji budowlanej?

  • Autor: PAP
  • 21 wrz 2017 12:31
fot. pixabay.com

Przedstawiciele administracji i zawodów budowlanych domagają się zmian w administracji budowlanej. Projekty stosownych ustaw trafiły do konsultacji społecznych.

REKLAMA

- Przedstawiciele administracji i zawodów budowlanych podkreślali podczas konsultacji nad Kodeksem urbanistyczno-budowlanym, że nadszedł czas na zmiany - powiedział – powiedział wiceminister infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski.

Jak tłumaczył Żuchowski, "pierwszym etapem zmian jest podporządkowanie organów nadzoru budowlanego Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego". Z kolei organy administracji inwestycyjnej - jak mówił - będą podlegały ministrowi infrastruktury i budownictwa.

- Wzmocnienie nadzoru nad służbami nadzoru budowlanego doprowadzi do zdecydowanej poprawy ich działania. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego otrzyma odpowiednie narzędzia zarządcze, pozwalające zapewnić lepszą jakość pracy - ocenił.

Projekt wprowadza także podstawę do szerszego niż obecnie współfinansowania działalności powiatowego nadzoru budowlanego z budżetu powiatu oraz przewiduje usprawnienie nadzoru organów wyższego stopnia nad organami niższego stopnia. Służyć temu ma m.in. uproszczenie procedur kontroli wewnętrznej oraz usprawnienie systemu powoływania i odwoływania inspektorów. Pozwoli to na szybsze reagowanie na ewentualne nieprawidłowości oraz wyciąganie konsekwencji wobec pracowników, którzy się ich dopuścili.

Zdaniem Żuchowskiego projektowane przepisy porządkują strukturę i sposób funkcjonowania organów odpowiedzialnych m.in. za wydawanie pozwoleń na budowę. Ułatwią interwencję w przypadku wykrycia samowoli budowlanych. Podstawowymi organami administracji inwestycyjnej pozostaną starosta i wojewoda, zaś organem odwoławczym od decyzji wojewody stanie się minister infrastruktury i budownictwa.

Równolegle do konsultacji trafił też projekt ustawy o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach. Zakłada on m.in. wprowadzenie jednolitej odpowiedzialności dyscyplinarnej członków samorządów architektów i inżynierów budownictwa, wykonujących zawód architekta i zawód inżyniera budownictwa.

Ustawa przywraca regulowany charakter zawodu urbanisty, jednak w inny sposób, niż regulacje prawne obowiązujące przed 2014 r. Jak tłumaczył Żuchowski, "nie przywracamy izby urbanistów, ale proponujemy wprowadzenie egzaminu państwowego kończącego się wpisem do rejestru urbanistów, uprawniającym do wykonywania zawodu".

- Chcemy zapewnić wysoką jakość wykonywania zawodu. Aktywny zawodowo urbanista będzie zmuszony stale podnosić kwalifikacje i będzie zobowiązany do etycznego postępowania - dodał.

Resort poinformował, że przy ministrze infrastruktury i budownictwa będzie działać również organ orzekający o odpowiedzialności dyscyplinarnej urbanistów.

- To odpowiedź na wzrastające wyzwania, wynikające ze zmian legislacyjnych w obszarze zarządzania przestrzenią. To także wzmocnienie planowania przestrzennego jako odpowiedzi na problemy współczesnych miast, przykładowo: występowania na znacznym obszarze kraju wysokiego stężenia zanieczyszczeń powietrza - podsumował wiceminister.Rekomendowane dla Ciebie

REKLAMA

LUDZIE Z BRANŻY