REKLAMA
PARTNERZY PORTALU Forbo
×

Szukaj w serwisie

Sejm przyjął poprawki do ustawy o rewitalizacji

  • Autor: PAP
  • 09 paź 2015 12:05

Umożliwienie kompleksowej odnowy obszarów zdegradowanych społecznie i infrastrukturalnie - to cel ustawy o rewitalizacji, który teraz trafi do podpisu prezydenta. W piątek posłowie głosowali za przyjęciem większości poprawek proponowanych przez Senat.

REKLAMA

Posłowie w piątkowym głosowaniu przyjęli większość senackich poprawki do ustawy o rewitalizacji, poza jedną.

Przyjęte przez Sejm senackie poprawki, dotyczyły m.in. trybu wyznaczania obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji. Wprowadzają m.in. obowiązek przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia takich obszarów niezależnie od tego, kto jest inicjatorem podjęcia uchwały. W uchwalonej przez Sejm ustawie pominięto bowiem ten obowiązek, w przypadku gdy inicjatorem była rada gminy.

Inna poprawka doprecyzowuje, że o świadczenie pieniężne lub wskazanie nieruchomości zamiennej, mogą się ubiegać jedynie właściciele tych nieruchomości, które na mocy uchwały samorządu znalazły się na terenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji (SSR) przed dniem wejścia w życie ustawy. W myśl kolejnej poprawki, świadczenia pieniężne mają dotyczyć wyłącznie nieruchomości objętych przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi służącymi realizacji celu publicznego, a nie wszystkich nieruchomości na terenie SSR.

Pozostałe poprawki izby wyższej, miały na celu doprecyzowanie zapisów i terminów zawartych w ustawie.

W toku prac nad ustawą, wprowadzono do niej przepis umożliwiający budowę wielkopowierzchniowych obiektów handlowych niezależnie od miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, czyli nawet przy sprzeciwie rady gminy. Przeciwko takiemu rozwiązaniu protestował m.in. przewodniczący klubu Zjednoczonej Prawicy Jarosław Gowin, domagając się wprowadzenia ograniczeń co do wielkości supermarketów i uzależnienia ich budowy od wpisania ich do miejscowych planów zagospodarowania.

Jednak jak tłumaczył PAP przewodniczący komisji infrastruktury Stanisław Żmijan (PO), ze względu na konieczność przestrzegania wymogów legislacyjnych, wprowadzenie takiej poprawki do ustawy o rewitalizacji było niemożliwe. "Wychodzi ona poza kształt przedłożenia wnioskodawców" - tłumaczył.

W związku z tym grupa posłów PO zdecydowała się wprowadzić taką poprawkę, nowelizując ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zdaniem autorki tego projektu - Krystyny Sibińskiej (PO), poprawka ta ostatecznie doprecyzowuje kwestię, że lokalizacja obiektów handlowych o powierzchni powyżej 2000 m kw. może się odbywać wyłącznie w oparciu o miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, a nie np. lokalne plany zabudowy.

Sibińska przypomniała również, że taka norma obowiązywała do 2007 r., kiedy została zmieniona z 2000 m kw. na 400 m kw. ustawą o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. Przepis ten został jednak zakwestionowany wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 2008 r. i od tamtej pory w tej kwestii funkcjonowała luka prawna. Stało się tak, ponieważ wyroki TK nie mają mocy przywracania poprzedniego brzmienia przepisów. Dopiero nowela autorstwa posłów PO, przywróciła normę 2000 m kw. dla supermarketów.Rekomendowane dla Ciebie

REKLAMA

LUDZIE Z BRANŻY