Spotkania czwartkowe w gronie architektówpropertydesign.pl - 11-03-2014 11:20


Stowarzyszenie Architektów Polskich - Oddział w Częstochowie zaprasza na cykl spotkań roboczo nazwany "Autograf architekta".

Spotkania mają być okazją do zaprezentowania swojej twórczości i wyrażenia swojego poglądu na temat dotychczasowej pracy. Forma i zakres wypowiedzi mają być dowolne. Istotą spotkań, według SARP to koleżeńskie podzielenie się swoimi przemyśleniami, tak w obszarze bezpośredniej twórczości architektonicznej, jak i innego obszaru zainteresowań, emocjonalnie angażującego autora "autografu...".

SARP ma nadzieję, że owocem spotkań, na które planuje zapraszać w każdy drugi czwartek miesiąca, będzie integracja środowiska, w klimacie przyjaźni i życzliwego wspierania się. Liczy również na to, aby grupa licząca kilkadziesiąt osób mogła się lepiej poznać. SARP chce stworzyć swoistą kronikę tych spotkań dając możliwość złożenia osobistego wpisu w przygotowanym brulionie. Każda następna osoba zaproszona do kolejnej prezentacji będzie wyłaniana poprzez losowanie.

Tym razem SARP zaprasza na spotkanie z architekt Heleną Lemańską. Spotkanie czwartkowe Oddziału SARP w Częstochowie odbędzie się 13 marca 2014 roku o godzinie 18.30.