REKLAMA
PARTNER PORTALU Forbo
×

Szukaj w serwisie

Taki pomysł na plac Dworcowy w Katowicach ma Atelier PS

  • Autor: Propertydesign.pl
  • 22 cze 2016 14:10
Taki pomysł na plac Dworcowy w Katowicach ma Atelier PS
Wizualizacja pokazuje ETAP II projektu, fot. Atelier PS
Taki pomysł na plac Dworcowy w Katowicach ma Atelier PS
Taki pomysł na plac Dworcowy w Katowicach ma Atelier PS
Taki pomysł na plac Dworcowy w Katowicach ma Atelier PS
Taki pomysł na plac Dworcowy w Katowicach ma Atelier PS
Taki pomysł na plac Dworcowy w Katowicach ma Atelier PS
Taki pomysł na plac Dworcowy w Katowicach ma Atelier PS
Taki pomysł na plac Dworcowy w Katowicach ma Atelier PS
Taki pomysł na plac Dworcowy w Katowicach ma Atelier PS

Pracownia Atelier PS w konkursie na plac Dworcowy w Katowicach otrzymała II nagrodę. Projekt doceniono m.in. za próbę poszukiwań sekwencyjności przestrzeni placu Dworcowego o zróżnicowanym programie adresowanym do różnych użytkowników.

REKLAMA

Rejon ulicy Dworcowej i Tylnej Mariackiej posiada potencjał pełnienia roli głównej przestrzeni centralnej miasta, pewien rodzaj jego salonu. - W odróżnieniu od funkcjonujących w Katowicach placów centralnych, w tym tzw. Rynku jest to jedyny plac dający możliwość wyeliminowania przelotowej komunikacji kołowej, a także szynowej na rzecz dominacji ruchu pieszego, z wyłącznie okazjonalnym (obsługa serwisowa, służby ratunkowe i interwencyjne) dostępem transportu kołowego. W takiej formie plac może pełnić rolę centralnego forum – salonu Katowic - uważają architekci z Atelier PS.

Plac Dworcowy jest w pełni uformowaną przestrzenią urbanistyczno – architektoniczną z pierzejami zabudowy na które składają się znaczące obiekty historyczne Katowic, jak Stary Dworzec, hotele, kamienice mieszkalno - usługowe, etc. W przypadku świadomego zaaranżowania funkcjonalno-przestrzennego placu konstytuujące się wokół Placu Dworcowego obiekty i funkcje utworzą unikatową przestrzeń miasta.

- Komunikacyjno-parkingowe zaplecze tej przestrzeni stanowić będzie zabudowa parkingowa wzdłuż ulicy Tylnej Mariackiej, z dodatkowym niewielkim parkingiem od ulicy Św. Jana. Założono, że warunkiem powodzenia w realizacji nowo powstających funkcji w historycznych kubaturach jest zapewnienie ich dostępności, zarówno dla ich pracowników, jak i użytkowników. Tak,  więc wykorzystując możliwość przesunięcia ściany oporowej przy ulicy Tylnej Mariackiej na terenach kolejowych zaprojektowano w poziomie parteru parking na 215 miejsc, z możliwością nadbudowy kolejnych kondygnacji skomunikowanych normatywnymi rampami samochodowymi do maksymalnej liczby 828 miejsc parkingowych, w kubaturze nie przekraczającej wysokości 15 m przy spełnieniu Warunków Technicznych w zakresie przesłaniania i zacieniania sąsiadujących obiektów, z uwzględnieniem redukcji odległości o 50 proc. w lokalizacji  ścisłej zabudowy śródmiejskiej. Na froncie formowanego Placu Dworcowego ulokowano 28 miejsc parkingowych przewidzianych jako wysoce krótkoterminowe, służące jedynie obsłudze serwisowej Placu - opowiadają architekci.

Głównym założeniem w projekcie placu było utrzymanie jego formatu, linearności, ciągłości i dość niecodziennego kształtu, przy równoczesnym zaakcentowaniu i wydzieleniu „sub-placów” , głównie za sprawą zabiegów graficznych.

- Powstała w ten sposób zamierzona sekwencja mniejszych placów przyporządkowanych do wydzielonych tektonicznie fragmentów istniejącej zabudowy pierzei Placu Dworcowego. Każdy z nich stanowi rodzaj matrycy dla ulokowania funkcji i aranżacji sprzężonej z funkcją przyległego budynku, a równocześnie pozwala na połączenie ich w razie potrzeby i aranżację szczególnych wydarzeń i imprez wymagających całej przestrzeni placu (jarmarki, koncerty, instalacje przestrzenne, kiermasze, targi ogólnomiejskie, wystawy plenerowe, happeningi, wydarzenia typu „flesh mob” etc.,) - wspominają projektanci.Rekomendowane dla Ciebie

REKLAMA

LUDZIE Z BRANŻY