Te bryły zmienią krajobraz Katowic. Cavatina szokuje planami na MIPIMPropertyDesign.pl - 14-03-2019 14:38


Na targach MIPIM Cavatina po raz pierwszy przedstawiła Global Office Park – koncepcję pierwszego w Katowicach projektu łączącego funkcje usługowo-biurowe i mieszkaniowe w zabudowie wysokościowej o łącznej powierzchni użytkowej ok. 90 000 mkw.

Kompleks przewidziany jest do realizacji w ścisłym centrum Katowic, w kwartale ulic Dąbrówki – Mickiewicza – Sobieskiego – Zabrskiej. Architekci Grupy Cavatina zaprojektowali kwartał zwartej, intensywnej, śródmiejskiej zabudowy o wysokim standardzie i zróżnicowanym charakterze. Global

Office Park składa się z trzech budynków wysokościowych – dwóch biurowych i jednego mieszkaniowego - o wysokości 100 m i 25 kondygnacji każdy oraz dodatkowego budynku biurowego przy ul. Zabrskiej o wysokości 6 kondygnacji. Wieże biurowe zaprojektowano na wspólnym podium, zawierającym dodatkowo 2 kondygnacje powierzchni usługowo – handlowej, oraz 3 kondygnacje garażu zamkniętego. Od strony ul. Sobieskiego zaplanowano budynek mieszkalny z wewnętrznym dziedzińcem. Obiekt dostarczy 760 mieszkań zlokalizowanych na 23 kondygnacjach nadziemnych. W części podziemnej pod wszystkimi budynkami wysokościowymi zaplanowano 2 poziomy powierzchni parkingowych.

Cavatina zaprezentowała również śmiałą koncepcję wariantowego projektu urbanistycznego obejmującą rewitalizację i przebudowę 15ha historycznego centrum miasta Bielska-Białej, opracowaną przez wewnętrzną pracownię architektoniczną grupy w ścisłej współpracy z Katedrą Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej. Projekt przeprowadza wielowątkowe analizy: komunikacyjne, transportu miejskiego, dostępności, zieleni, uwarunkowań historycznych, struktury zabudowy i kompozycji urbanistycznej. Określa wytyczne do zmian komunikacyjnych, definiuje na nowo place miejskie, wprowadza nową zabudowę, ciągi piesze i zieleń.