Trwa remont domu kultury "502" na łódzkim WidzewieUM Łódź - 15-04-2019 16:09


Galeria na tarasie, nowe pracownie, zmodernizowane sale warsztatowe oraz udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami - tak się zmieni Dom Kultury ,,502” na łódzkim Widzewie.

W ramach projektu „Nowa kultura. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności łódzkich domów kultury” współfinansowanego z funduszy UE w listopadzie 2019 roku planowane jest zakończenie prac remontowych w budynku Domu Kultury "502", mieszczącego się przy ul. A. Sacharowa 18. W ramach projektu zostanie przeprowadzona termomodernizacja oraz dostosowanie obiektu dla osób z niepełnosprawnościami. Ponadto zakupione zostanie wyposażenie (m.in. sprzęt nagłaśniający, komputerowy, oświetlenie, meble). Modernizacje techniczne w instytucji pozwolą na wprowadzenie nowych form zajęć oraz rozbudowę oferty dla osób niepełnosprawnych, powstanie m. in. galeria na tarasie, w ofercie pojawią się również warsztaty rodzinne, animacje dla małych dzieci oraz zajęcia dla seniorów.