REKLAMA
PARTNER PORTALU Forbo
×

Szukaj w serwisie

Trwają konsultacje. Chcą zrewitalizować Dolinę Bystrzycy

  • Autor: UM Lublin
  • 02 mar 2015 12:14
fot. Fotolia

Rozpoczęto konsultacje społeczne związane z zagospodarowaniem Doliny Bystrzycy – największej przestrzeni miejskiej pod względem rekreacyjnym.

REKLAMA

Przylegający do rzeki 22 - kilometrowy odcinek jej doliny w granicach Lublina wraz z Zalewem Zemborzyckim oraz Parkami: Ludowym, Zawilcowa i Bronowice zostanie zrewitalizowany dzięki środkom UE.

- Chcemy wykorzystać ogromny potencjał tkwiący w Dolinie Bystrzycy, zwrócić się w stronę rzeki i otworzyć ją na miasto. Wzorem poznańskiej „Malty”, stworzonej wokół rzeki Warty, chcemy wykreować miejsce bezpieczne, przyjazne i bliskie mieszkańcom, gdzie każdy znajdzie możliwości wypoczynku dostosowane do swoich potrzeb. Szczegółową koncepcję zagospodarowania tego terenu wypracujemy wspólnie z mieszkańcami i Radami Dzielnic, właśnie rozpoczynamy konsultacje – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Lublin chce pozyskać środki z UE na rewitalizację doliny rzeki Bystrzycy wraz z zagospodarowaniem terenów położonych w obszarze nadrzecznym, w tym m.in. rewitalizację i zagospodarowanie terenów przyległych do rzeki Bystrzycy, zagospodarowanie ogólnodostępnych przestrzeni publicznych oraz miejsc odpoczynku, ciągi pieszo-rowerowe, biegowe i piesze wraz z oświetleniem, monitoringiem oraz małą architekturą wzdłuż rzeki, kładki pieszo-rowerowe na Bystrzycy oraz Rewaloryzację Parku Ludowego sąsiadującego z rzeką.

Analizę możliwości przeprowadzenia rewitalizacji doliny rzeki Bystrzycy oraz propozycję powiązań przestrzennych i krajobrazowych doliny tej rzeki z przestrzenią miasta przygotowała holenderska firma Kuiper Compagnons. I tak analiza dzieli dolinę Bystrzycy na 8 obszarów, skupionych wokół kolejnych odcinków Bystrzycy. Każdy z nich, obok podstawowych, ma przypisane dodatkowe funkcje, wynikające ze swojego potencjału historycznego, przyrodniczego, sąsiedztwa oraz obecnego sposobu zagospodarowania. Początkowy i końcowy odcinek rzeki miałby być przeznaczony głównie pod rekreację i aktywny wypoczynek, zaś części centralne pod organizację wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych, a także promowanie historycznych i turystycznych walorów miasta.

Wstępne propozycje działań dla doliny Bystrzycy i jej dopływów (Czerniejówki i Czechówki) oraz obszaru Zalewu Zemborzyckiego, umożliwiające pełne wykorzystanie potencjału rzeki, zakładają m.in. wykonanie kanalizacji sanitarnej w gminach Strzyżewice, Zemborzyce i Głusk, budowę zbiornika wstępnego powyżej Zalewu Zemborzyckiego w gm. Strzyżewice, uporządkowanie ponad 100 wylotów wód opadowych do Bystrzycy, Czerniejówki i Czechówki, czy budowę podczyszczalni wód opadowych na tych rzekach.

Konsultacjom społecznym będą poddane m.in. następujące kwestie: organizacja przestrzeni w poszczególnych strefach rzeki, zagospodarowanie terenów zalewowych, budowa ścieżki rowerowej od gminy Strzyżewice do m. Zawieprzyce w gminie Spiczyn z wykorzystaniem istniejących tras, usytuowanie plaż wzdłuż Bystrzycy oraz kładek dla pieszych i rowerów, rewitalizacja terenu Lubelskiego Klubu Jeździeckiego i okolic, stworzenie przystani kajakowych, odtworzenie Stawu Królewskiego, rewitalizacja Parku Bronowice, Parku Ludowego, Rusałka i Zawilcowa, czy budowa Lubelskiego Centrum Żeglarstwa.

Podobał się artykuł? Podziel się!


Rekomendowane dla Ciebie

REKLAMA

LUDZIE Z BRANŻY