REKLAMA
PARTNER PORTALU Forbo
×

Szukaj w serwisie

Wzrost efektywności energetycznej celem Polski

  • Autor: wnp.pl
  • 04 mar 2014 10:04
Wzrost efektywności energetycznej celem Polski

Poprawa efektywności energetycznej, która pozwoli ograniczać wzrost zapotrzebowania na paliwa i energię przy jednoczesnym zwiększaniu bezpieczeństwa energetycznego, jest w obecnej polityce energetycznej Polski jednym z głównych priorytetów - mówi Hanna Trojanowska, wiceminister gospodarki.

REKLAMA

W naszym kraju obecnie realizowane są działania, zawarte w rządowym dokumencie z 2009 r. "Polityka energetyczna Polski do 2030 roku", które mają wpływ i przełożenie na kierunki rozwoju krajowego sektora energetycznego, jego kondycję oraz zdolności do szybkiego rozwoju, a pośrednio na konkurencyjność naszej gospodarki.

W obecnej polityce energetycznej jednym z głównych priorytetów jest poprawa efektywności energetycznej, która ze swojej natury ogranicza wzrost zapotrzebowania na paliwa i energię, przyczyniając się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego wskutek zmniejszenia uzależnienia od importu surowców energetycznych, a także działa na rzecz ograniczenia szkodliwego wpływu sektora energetycznego na środowisko - wylicza Hanna Trojanowska. 

Obecnie w Ministerstwie Gospodarki trwają prace nad projektem nowej polityki energetycznej Polski z horyzontem do roku 2050. Minister Trojanowska zapewnia, że rząd nadal będzie kontynuować priorytetowe traktowanie efektywności energetycznej, a co za tym idzie stymulować przedsięwzięcia energooszczędne i podejmować wszelkie możliwe działania przyczyniające się do wzrostu efektywności energetycznej polskiej gospodarki. 

Jednym z narzędzi realizacji unijnego pakietu klimatyczno - energetycznego jest dyrektywa 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej, która ustanawia wspólne ramy działań na rzecz osiągnięcia celu UE - wzrostu efektywności energetycznej o 20 proc. (zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 20 proc.) do 2020 r. 

Główne postanowienia dyrektywy obejmują: 

- ustalenie krajowego celu w zakresie efektywności energetycznej - dla Polski cel ten został ustanowiony na poziomie 13,6 Mtoe zmniejszenia zużycia energii pierwotnej do roku 2020, 

- dokonywanie, począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r., renowacji budynków administracji rządowej, w celu spełnienia wymogów odpowiadających przynajmniej minimalnym standardom wyznaczonym dla nowych budynków, 

- ustanowienie systemu zobowiązującego do efektywności energetycznej, nakładającego na dystrybutorów energii i/lub przedsiębiorstwa prowadzące detaliczną sprzedaż energii obowiązek osiągnięcia łącznego celu oszczędności energii równego 1,5 proc. wielkości ich rocznej sprzedaży energii do odbiorców końcowych. W Polsce system zobowiązujący do efektywności energetycznej został wprowadzony ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej. Od 1 stycznia 2013 r. nałożono obowiązek pozyskania białych certyfikatów na firmy prowadzące sprzedaż energii. Obecnie trwają prace nad modyfikacją systemu, tak aby spełniał on wymagania wynikające z nowej dyrektywy. 

Podobał się artykuł? Podziel się!


Rekomendowane dla Ciebie

REKLAMA

LUDZIE Z BRANŻY