REKLAMA
PARTNER PORTALU Forbo
×

Szukaj w serwisie

Zaangażowanie mieszkańców w proces rewitalizacji

  • Autor: Propertydesign.pl
  • 27 maj 2015 14:05
Zaangażowanie mieszkańców w proces rewitalizacji
fot. Fotolia

Zakończyły się trwające dwa tygodnie konsultacje społeczne i międzyresortowe
w sprawie projektu ustawy o rewitalizacji. Jakie skutki będzie miał projekt i jak wpłynie na życie mieszkańców zrewitalizowanych budynków?

REKLAMA

Zmiany są konieczne, ponieważ jak wynika z szacunków Instytutu Rozwoju Miast, aż 20 proc. terenów miejskich w Polsce, zamieszkanych przez ok. 2,5 miliona osób, potrzebuje natychmiastowych działań. Rewitalizacja ma nie tylko przywrócić świetność zdegradowanym obszarom, ale również zapobiec problemowi rozlewania się miast (suburbanizacji), przez który rosną koszty przestrzenne, środowiskowe i ekonomiczne. Jest także niezbędna do utrzymania miast w ładzie i porządku.

Nowa ustawa – pozytywne zmiany dla mieszkańców

Zgodnie z nowym projektem ustawy proces rewitalizacji będzie usprawniony, dzięki zwiększeniu uprawnień jednostek samorządowych. Poszerzony zostanie udział samorządu w działaniach koordynacyjnych. Pojawią się także ułatwienia w nabywaniu przez gminę nieruchomości z przeznaczeniem na cele budownictwa mieszkaniowego oraz budowy koniecznej infrastruktury. Gminy będą miały również możliwość udziału w pracach remontowych na rzecz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości.  Aktualnie, na wielu obszarach zdegradowanych znajdują się budynki mieszkalne, w które gminy nie mogą inwestować, co wpływa bezpośrednio na pogarszanie się jakości lokali i życia mieszkańców.

Pozytywną zmianą jest również zobowiązanie inwestora do budowy na swój koszt i do nieodpłatnego przekazania na rzecz gminy lokali niemieszkalnych. Będą one przeznaczone na potrzeby działalności kulturalnej, społecznej, edukacyjnej bądź sportowej, wykonywanej przez podmioty, których głównym celem nie jest osiągnięcie zysku. Rozwiązanie takie umożliwi zwiększenie zasobów lokali niemieszkalnych służących lokalnym społecznościom.

Zapisy niekorzystne dla lokatorów

Proces rewitalizacji niesie za sobą również zagrożenia. Wraz z nową ustawą pojawia się m.in. ryzyko pogorszenia ochrony praw lokatorów budynków objętych pracami rewitalizacyjnymi. Właściciele budynków będą mieć możliwość rozwiązywania dotychczasowych umów na czas trwania remontów. Projekt nie przewiduje potrzeby podpisania nowych umów z lokatorami po ich powrocie do zrewitalizowanych budynków. - Istnieje obawa, że będzie to luka prawna, dzięki której pojawią się znaczące podwyżki opłat czynszowych lub zmiany warunków umowy najmu na mniej korzystne dla lokatora – mówi Karol Kretkowski, rzecznik prasowy Habitat for Humanity Poland, organizacji zajmującej się problemem wykluczenia mieszkaniowego. Zapis mówiący o możliwości podpisania umowy na lokal inny niż położony w rewitalizowanym budynku może także nasilić trend przesiedlania wieloletnich lokatorów komunalnych do mniej atrakcyjnych lokali.Rekomendowane dla Ciebie

REKLAMA

LUDZIE Z BRANŻY