REKLAMA
PARTNER PORTALU Forbo
×

Szukaj w serwisie

Zielone światło dla projektu Nowa Huta Przyszłości

  • Autor: krakow.pl
  • 06 mar 2018 15:03
Zielone światło dla projektu Nowa Huta Przyszłości
fot. mat. pras.
Zielone światło dla projektu Nowa Huta Przyszłości

To będzie największa tego typu inwestycja najbliższych lat w Małopolsce i najważniejsza dla wschodniej części Krakowa. Jeden z unikatowych projektów rewitalizacji terenów poprzemysłowych w Europie wchodzi w fazę realizacji. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął właśnie uchwałę o dofinansowaniu kluczowego zadania projektu „Kraków - Nowa Huta Przyszłości” w wysokości niemalże 59 mln zł. W Nowej Hucie powstanie Strefa Aktywności Gospodarczej – 40 hektarów kompleksowo przygotowanych terenów inwestycyjnych.

REKLAMA

Jeszcze kilkanaście lat temu tereny te były wykorzystywane do działalności przemysłowej. Fragment projektowanej Strefy Aktywności Gospodarczej zlokalizowany jest np. na terenie dawnego zakładu przeróbki żużla kawałkowego krakowskiej huty stali oraz w obrębie dawnej strefy ochronnej kombinatu metalurgicznego Huta im. Lenina. Następnie, przez wiele lat, był nieużytkowany i ulegał degradacji. Obecnie boryka się z problemami takimi jak: zanieczyszczenie gruntu, chaos urbanistyczny w zakresie infrastruktury technicznej, czy niekontrolowana sukcesja biologiczna. Pomimo tych negatywnych zjawisk, dzięki realizacji projektu zmierzającego do utworzenia Strefy Aktywności Gospodarczej, możliwe jest wykreowanie na tym terenie atrakcyjnej przestrzeni dla nowych inwestycji.

Zanim tereny te zostaną udostępnione przedsiębiorcom niezbędne będą specjalistyczne prace – począwszy od robót rozbiórkowych i ziemnych oraz przebudowy kolidujących linii energetycznych do budowy wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej i technicznej. Całkowity koszt inwestycji pod nazwą Strefa Aktywności Gospodarczej – Nowa Huta Przyszłości to 85 mln zł, z czego niemal 59 mln zł będzie pochodziło z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Niekwestionowaną zaletą tworzonej Strefy Aktywności Gospodarczej „Kraków - Nowa Huta Przyszłości” jest jej dogodne usytuowanie pod względem dostępności komunikacyjnej: położenie w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 79, ok. 13 km od wjazdu na autostradę A4; bezpośrednie sąsiedztwo czynnej linii kolejowej; bliskie sąsiedztwo lotniska o ograniczonej certyfikacji w Pobiedniku Wielkim oraz niewielkie oddalenie - ok. 30 min. samochodem - od Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice.

Osią Strefy Aktywności Gospodarczej – „Kraków - Nowa Huta Przyszłości” jest przebudowywana obecnie ulica Igołomska. Jej teren, będący częścią Parku Naukowo-Technologicznego „Branice”, podzielony został na trzy podobszary. Największy z nich - „Igołomska Północ” ma powierzchnię ponad 17 hektarów. „Igołomska Południe” to niemal 16 hektarów, zaś „Igołomska Zachód” to 6,5 hektara. Razem tworzą największy obecnie teren inwestycyjny w Krakowie.

– Nie zamykamy się na nikogo, prowadzimy rozmowy z najmniejszymi i największymi przedsiębiorcami, kompleksowo przygotujemy i udostępnimy te 40 hektarów na inwestycje z zakresu m.in.: chemii, life science, energii zrównoważonej, technologii ICT, produkcji metali i wyrobów metalowych oraz wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, elektrotechniki a także przemysłu kreatywnego i czasu wolnego – mówi Artur Paszko, prezes zarządu „Kraków - Nowa Huta Przyszłości” SA.Rekomendowane dla Ciebie

REKLAMA

LUDZIE Z BRANŻY