REKLAMA
PARTNER PORTALU Forbo
×

Szukaj w serwisie

Zmiany w ustawie o ochronie zabytków

  • Autor: PAP
  • 01 mar 2017 09:32
fot. Fotolia

Minister kultury i Generalny Konserwator Zabytków będą mieli decydujący wpływ na obsadę stanowisk wojewódzkich konserwatorów zabytków - taką zmianę wprowadza nowelizacja ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami przyjęta we wtorek przez Radę Ministrów.

REKLAMA

Na wtorkowym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego - poinformował CIR.

Istotą wprowadzanych zmian jest zwiększenie wpływu ministra kultury i Generalnego Konserwatora Zabytków na działalność wojewódzkich konserwatorów zabytków dotychczas podlegającym władzom samorządowym.

"Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w imieniu którego zadania i kompetencje wykonuje Generalny Konserwator Zabytków, ponosi indywidualną odpowiedzialność za stan spraw w dziedzinie ochrony zabytków. Dlatego musi mieć większy niż dotychczas wpływ na dobór osób, którym powierza się stanowiska związane z nadzorowaną dziedziną. Zgodnie z propozycją, wojewódzkiego konserwatora zabytków powoływał będzie wojewoda wyłącznie na wniosek Generalnego Konserwatora Zabytków. Generalny Konserwator Zabytków będzie miał decydujący wpływ na obsadę stanowisk wojewódzkich konserwatorów zabytków oraz kierowników delegatur wojewódzkich urzędów ochrony zabytków" - napisano w uzasadnieniu nowelizacji.

W projekcie zawarto także przepis przewidujący udzielanie tymczasowej ochrony zabytkom w toczącym się postępowaniu o wpis do rejestru zabytków lub na Listę Skarbów Dziedzictwa - w tym czasie obowiązywać będzie zakaz prowadzenia działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku.

W nowelizacji wprowadzono wymóg, aby w ewidencji gruntów i budynków ujawniana była informacja o rozpoczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru. Dzięki temu rozwiązaniu osoba zainteresowana nabyciem nieruchomości będzie miała dostęp do informacji, czy nieruchomość nie jest objęta postępowaniem w sprawie wpisania zabytku do takiego retestu.

Nowelizacja zakłada też uspójnienie przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, które dotyczą usuwania drzew i krzewów z terenu nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków. Usuwanie drzew i krzewów znajdujących się na terenie wpisanym do rejestru zabytków nie będzie objęte zwolnieniem z uzyskania pozwolenia nawet w przypadku, gdy teren ten należy do osoby fizycznej.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od daty ich publikacji w Dzienniku Ustaw.

Podobał się artykuł? Podziel się!


Rekomendowane dla Ciebie

REKLAMA

LUDZIE Z BRANŻY