Akademickie Centrum Designu powstanie w ŁodziPAP - 19-01-2016 13:39


Za dwa lata powstanie w Łodzi siedziba Akademickiego Centrum Designu, które ma stać się centrum kontaktu projektantów mody i wzornictwa przemysłowego oraz miejscem spotkań studentów szkół artystycznych z całego kraju z przedstawicielami biznesu.

Centrum powstaje w zabytkowym budynku dawnej szkoły na Księżym Młynie, a koszt rewitalizacji, przebudowy oraz wyposażenia ACD to około 35 mln zł.

Akademickie Centrum Designu to inwestycja realizowana przez Akademię Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, ale Centrum ma integrować wydziały projektowe ośmiu polskich, publicznych uczelni artystycznych. "Chcemy stworzyć nowoczesny ośrodek, który nie tylko kształciłby studentów, ale przybliżałby wszystkim, a przede wszystkim właścicielom firm produkcyjnych, nowoczesne techniki i technologie związane z designem i sztuką" - powiedział PAP p.o. dyrektora ACD Piotr Statucki.

Jak zauważył ACD ma przygotowywać studentów do efektywnej współpracy z przemysłem w trakcie studiów i po ich zakończeniu oraz wspierać właścicieli firm w zdobywaniu funduszy na badania naukowe w zakresie zastosowania nowoczesnych rozwiązań wzorniczych w przemyśle.

Na działce, którą uczelnia otrzymała od miasta, znajduje się trzykondygnacyjny budynek szkolny, sala gimnastyczna i przybudówki - łączna powierzchnia budynków to prawie 2,1 tys. m kw. Rewitalizacja trwa od półtora roku, a zakończono już prace przy konstrukcjach budowlanych wewnątrz budynku.

"Zostały wymienione wszystkie stropy, mury nośne, zrekonstruowano i wykonano w części od nowa dach, zrekonstruowane zostały wszystkie klatki schodowe i wykonano konstrukcję dwóch szybów windowych" - opisywał Statucki.

Zrewitalizowana została w całości południowa elewacja z cegieł, wymieniono drewniane okna i stolarkę drzwiową - wszystkie prace odbywają się w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. "Estetyka naszej elewacji musi współgrać z famułami, które są sukcesywnie odnawiane na osiedlu Księży Młyn" - podkreślił szef ACD.

W tym roku ma się zakończyć rewitalizacja całej elewacji budynku wraz z wymianą wszystkich okien - uczelnia posiada na to środki zarezerwowane w budżecie przyznanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jednocześnie ASP w Łodzi będzie występować o 5 mln euro dotacji ze środków unijnych, bowiem rewitalizacja i wyposażenie ACD jest na liście inwestycji w Kontrakcie Terytorialnym dla Regionu Łódzkiego.

"Będziemy występować do MKiDN o środki na dokończenie prac budowlanych, wykończenie wnętrz i zakup wyposażenia ACD. Wniosek powinien zostać złożony do kwietnia 2016 roku" - dodał Statucki. W sumie budowa wraz z wyposażeniem ma kosztować około 35 mln zł. Plan zakłada, że ACD ma być gotowe do połowy 2018 r., ale niewykluczone, że uda się przyspieszyć tę inwestycję o kilka miesięcy.

Akademickie Centrum Designu powstało w 2014 r. i skupia wydziały wzornictwa przemysłowego i designu z ośmiu państwowych uczelni artystycznych w kraju. Studenci będą w nim realizować prace badawczo - rozwojowe przeznaczone dla przemysłu. W Centrum organizowane mają być kursy i szkolenia. Ośrodek ma też współpracować z zagranicznymi placówkami naukowymi.

"ACD ma za zadanie promowanie polskiego szkolnictwa artystycznego związanego z wzornictwem użytkowym, architekturą wnętrz i projektowaniem. Ma również przybliżać studentom nowoczesne rozwiązania technologiczne, a jednocześnie jego zadaniem będzie edukacja przedstawicieli biznesu i przybliżanie im problemów związanych ze współczesnym designem" - wyjaśnił dyrektor Centrum. Jego zdaniem studenci będą mogli dzięki takim kontaktom poznać oczekiwania przemysłu, a przedstawiciele biznesu zapoznają się z najnowszymi, europejskimi i światowymi trendami w designie.

"Planujemy działania, które mają przybliżać opinii publicznej nowoczesne technologie związane z wzornictwem przemysłowym, ale też ze sztuką. Jednym z zadań ACD będzie właśnie prezentowanie nowoczesnych technik czy technologii w tak atrakcyjny i przystępny sposób, aby każdy kto będzie tym zainteresowany, mógł uczestniczyć w tworzeniu takich dzieł" - zaznaczył Piotr Statucki.

W siedzibie ACD ma się znaleźć także studio filmowe, które dzięki studentom Wydziału Sztuk Wizualnych ASP w Łodzi i współpracą z łódzką Szkołą Filmową, ma propagować wiedzę z zakresu filmu i animacji np. komputerowej. W Centrum zaplanowano także trzy galerie, część gastronomiczną i hotelową przeznaczoną dla wykładowców wizytujących.

Budynek szkoły w której znajdzie się siedziba ACD pochodzi z 1877 r., a ASP otrzymała nieruchomość od miasta w drodze darowizny. Księży Młyn to osiedle przyfabryczne zbudowane w XIX w. przez Karola Scheiblera, jednego znajwiększych fabrykantów przemysłowej Łodzi. Obok fabryk powstały tam domy dla robotników, sklepy, szkoła, szpital, remiza strażacka, stacja kolejowa, zespół pałacowy i park. Wszystkie te obiekty stanowią dziś jeden z najciekawszych zabytków przemysłowych na świecie.

Rewitalizacja obiektów na Księżym Młynie, z których część kupili prywatni inwestorzy, trwa od wielu lat. W zabytkowej przędzalni powstały lofty, z przeznaczeniem na powierzchnie biurowe zmodernizowano remizę strażacką, za prawie 20 mln zł wyremontowano Pałac Herbsta, gdzie znajduje się obecnie oddział Muzeum Sztuki.

Miasto od kilku lat sukcesywnie rewitalizuje budynki i przestrzeń tego zabytkowego osiedla, które składa się z 25 tzw. famuł, czyli łódzkich domów familijnych. Dotąd odnowione zostały trzy zabytkowe domy mieszkalne i część przestrzeni publicznej osiedla. Koszt dokończenia inwestycji jest szacowany na ponad 64 mln zł, z czego ok. 40 mln zł pochodzić ma ze środków uzyskanych z Unii Europejskiej. Zakończenie rewitalizacji Księżego Młyna zaplanowano na 2019 r.