Łódź odświeżyła jedną ze swoich bibliotekUM Łódź - 04-01-2019 16:41


Rok 2019 będzie rokiem dalszych zmian w łódzkich bibliotekach i poszerzaniem ich oferty. Czytelnikom udostępniane będą też kolejne - nowe bądź wyremontowane - placówki.

Na kompleksowe unowocześnienie łódzkiej sieci bibliotecznej przeznaczono 8 mln zł w ramach programu modernizacji, rozszerzenia funkcji i wyposażenia bibliotek oraz dodatkowe środki m.in. z programu rewitalizacji obszarowej. Właśnie zakończył się gruntowny remont filii przy ul. Rewolucji 1905 roku nr 84. Kosztem 80 tysięcy przeprowadzono m.in. usunięcie krat, malowanie, wymianę okien, wymianę oświetlenia, zakup wyposażenia i rearanżację wnętrz, gdzie wygospodarowano miejsce na czytelnię dla studentów, kącik dla rodzin z dziećmi oraz salę warsztatową.

- Przypomnę, że trwają jednocześnie remonty w filii przy ul. Boya-Żeleńskiego 15 oraz filii przy ul. Powstańców Wielkopolskich 3, które zostaną nie tylko odnowione, ale i znacząco powiększone o odpowiednio 80 i 150 metrów. Zyskają także nowoczesny sprzęt, m.in. wrzutomaty oraz zostaną w pełni dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Planujemy także otwarcie 2 zupełnie nowych książnic w rewitalizowanych budynkach przy ul. Tuwima 46 oraz Gdańskiej 8 - zapowiada Krzysztof Piątkowski, wiceprezydent miasta.