Rośliny w biurze. Jak wpływają na ludzi?PropertyDesign.pl - 31-01-2019 10:02


Rośliny pozytywnie wpływają na komfort pracy – m.in. nawilżają i oczyszczają powietrze, poprawiają akustykę pomieszczeń. Elementy natury redukują również stres. We wspólnym projekcie, 4Nature System – Wertykalni, we współpracy z partnerami: Polskim Stowarzyszeniem Budownictwa Ekologicznego PLGBC oraz Politechniką Śląską, badają oddziaływanie roślin w biurach na ludzi oraz potrzeby pracowników.

Badanie wpływu roślin na ludzi w przestrzeniach biurowych jest głównym zagadnieniem wspólnego projektu opracowanego przez 4Nature System – Wertykalni we współpracy z partnerami: Polskim Stowarzyszeniem Budownictwa Ekologicznego PLGBC i Politechniką Śląską. Celem badania jest dokładne przebadanie oddziaływania roślin w biurach oraz poznanie potrzeb i preferencji użytkowników.

Analiza prowadzona jest w dziesięciu firmach, w tym m.in. w IKEA, Skanska, WSP Poland VASTINT, Keller Williams Poland, HB Reavis, JLL oraz na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Śląskiej.

Do przestrzeni biurowych firm wstawiono mobilne ścianki z modułami roślinnymi. Ustawiono je w różnych miejscach i odległościach od pracowników. Większość została zamontowana jako dwustronne ścianki dzielące open-space. Za pomocą czujników badana jest zmiana parametrów środowiska w biurze (m.in.: temperatura i wilgotność powietrza). Dodatkowo analizie poddano subiektywne odczucia pracowników, w tym ich ocenę jakości powietrza, akustykę, estetykę otoczenia oraz zmianę samopoczucia i wydajności pracy.

Szczegółowy raport z badań przedstawiony będzie wiosną br.