Gdynia ma nowego Ogrodnika MiastaUM Gdynia - 05-09-2019 15:30


Zmiany w gdyńskiej zieleni – od teraz wszystkim, co związane z przyrodą i roślinnością w Gdyni będzie zajmował się nowo powołany Ogrodnik Miasta. Stanowisko obejmie Tadeusz Schenk.

- Decyzją prezydenta Wojciecha Szczurka wzmocniliśmy prace Ogrodnika Miasta. Po to, aby takie tereny, jak Park Centralny, parki kieszonkowe i generalnie zieleń w mieście była jeszcze bardziej widoczna dla mieszkańców Gdyni – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju. - W Gdyni w najbliższych latach będziemy realizować wiele inwestycji, stąd Ogrodnik Miasta jest bardzo ważną instytucją, która będzie brała udział w projektowaniu kolejnych strategicznych inwestycji w mieście – wyjaśnia wiceprezydent.

Ogrodnikiem Miasta został Tadeusz Schenk – doświadczony leśnik, którzy już od pięciu lat pracuje dla Gdyni, a wcześniej był związany z Lasami Państwowymi. Będzie kierował pracą całego wydziału.

- Został utworzony nowy wydział Ogrodnika Miasta, który łączy w sobie prace wykonywane do tej pory przez Biuro Ogrodnika Miasta i zakres prac Referatu Zieleni z Wydziału Środowiska. W tym momencie mamy zieleń skupioną w jednym miejscu, jeśli chodzi o praktycznie wszystkie realizacje na terenie miasta. Od początku do końca będą zarządzane przez jedną jednostkę. Decyzje na wycinki, cały proces z tym związany i późniejsze rekompensaty też będą prowadzone w jednym miejscu – mówi Tadeusz Schenk, nowy Ogrodnik Miasta.