REKLAMA
PARTNERZY PORTALU Forbo
×

Szukaj w serwisie

Burmistrz Dzierżoniowa organizuje konkurs architektoniczny

  • Autor: bip.um.dzierzoniow
  • 12 mar 2015 10:09
Burmistrz Dzierżoniowa organizuje konkurs architektoniczny
fot. Fotolia

Dzierżoniów organizuje konkurs na wykonanie koncepcji architektonicznej i funkcjonalno-przestrzennej dla regionalnego centrum przesiadkowego.

REKLAMA

Przygotowana na konkurs koncepcja powinna obejmować:
- rozwiązania funkcjonalno-architektoniczne budynku Regionalnego Centrum Przesiadkowego z uwzględnieniem wytycznych Zamawiającego (załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu);
- zagospodarowanie terenu na obszarze określonym załącznikiem nr 2 do Regulaminu Konkursu, uwzględniające wytyczne Zamawiającego, które są zawarte w załączniku nr 1 do Regulaminu Konkursu.

Ocenie podlegać będą:
- rozwiązania funkcjonalno-użytkowe obiektu oraz zagospodarowania terenu - 60 proc.
W ramach tego kryterium oceniane będzie: zgodność koncepcji z założeniami i celami konkursu, atrakcyjność i trafność proponowanych rozwiązań architektonicznych obiektu oraz zagospodarowania terenu, funkcjonalność i walory estetyczne rozwiązań przestrzennych.
- cena za prace projektowe - 30 proc.
W ramach tego kryterium oceniane będzie: wykazany przez Uczestnika Konkursu koszt wykonania przez niego dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego.
- nowe technologie energooszczędne i rozwiązania proekologiczne - 10 proc.
W ramach tego kryterium oceniana będzie ilość zaproponowanych rozwiązań energooszczędnych i proekologicznych. Zaproponowane rozwiązania powinny być poparte analizą uzasadniającą ich przyjęcie.

Wnioski wraz z dokumentami wymaganymi w Regulaminie Konkursu należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub za pośrednictwem operatora pocztowego do dnia 19.03.2015 r. do godz. 10:00 na adres: Urząd Miasta w Dzierżoniowie, ul Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów, Biuro Obsługi Klienta, stanowisko A.

Więcej informacji o konkursie na stronie: bip.um.dzierzoniow.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!


Rekomendowane dla Ciebie

REKLAMA

LUDZIE Z BRANŻY