REKLAMA
PARTNER PORTALU Forbo
×

Szukaj w serwisie

Czas na architektów. To oni zmienią park na Błoniach pod lubelskim Zamkiem

  • Autor: BIP Lublin
  • 22 kwi 2015 15:09
Czas na architektów. To oni zmienią park na Błoniach pod lubelskim Zamkiem
fot. Fotolia

Miasto Lublin ogłosiło konkurs urbanistyczno - architektoniczny, otwarty, jednoetapowy na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej parku na Błoniach pod lubelskim Zamkiem.

REKLAMA

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej p.n. Koncepcja parku na Błoniach pod lubelskim Zamkiem na tle zaproponowanych rozwiązań urbanistycznych. Celem konkursu jest uzyskanie koncepcji parku na Błoniach pod lubelskim Zamkiem na tle zaproponowanych rozwiązań urbanistycznych , która w czytelnej i zwięzłej formie, odpowiedniej dla rangi historycznej i kulturowej przeszłości Lublina, a także jego przyszłości, będzie wyznaczała ramy i zasady rozwoju tej części miasta.

Organizator oczekuje, że konkurs: dostarczy informacji o możliwościach docelowego kształtowania zabudowy kubaturowej i przestrzeni publicznych; wskaże możliwość wykorzystania terenów będących w chwili obecnej we władaniu Gminy Lublin; określi zasady kształtowania zieleni wysokiej uwzględniające dalekie i bliskie panoramy Starego Miasta i Zamku; pozwoli też na uzyskanie efektów na miarę ambicji i standardów godnych stolicy regionu i miejsca położonego w centrum miasta . Rozwiązanie projektowe powinno być efektem wyważenia racji historycznych i rozwojowych, stworzyć wizję rozwoju przestrzennego atrakcyjną funkcjonalnie, programowo i architektonicznie dla użytkowników. Oczekuje się rozwiązań atrakcyjnych ideowo i funkcjonalnie, uwzględniających możliwość ich wykorzystania dla opracowania projektów realizacyjnych oraz przetwarzania na urbanistyczny zapis prawa lokalnego, przy opracowaniu miejscowego planu (miejscowych planów) zagospodarowania przestrzennego obszaru objętego opracowaniem konkursowym.

Terminy

Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:

Data: 11.05.2015, godzina 13:00.
Miejsce: Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Pl. Litewski 1, pok. nr 8, 20-080 Lublin.
IV.2.3) Termin i miejsce składania prac konkursowych:

Termin: 21.09.2015r do godziny 12:00.
Miejsce: Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Pl. Litewski 1, pok. nr 8, 20-080 Lublin.

Nagrody

Rodzaj i wysokość nagród: Zamawiający przewiduje przyznanie w konkursie nagród pieniężnych, na które przeznacza kwotę 220 000 PLN oraz zaproszenia autora najlepszej pracy do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, tj: 1) Nagroda I - 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy zł) oraz zaproszenie laureata do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu udzielenia mu zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej, tj.: projektu budowlanego, wykonawczego, przedmiarów robót, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich parku i pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją 2) Nagroda II - 40 000 zł (czterdzieści tysięcy zł) 3) Nagroda III - 30 000 zł (trzydzieści tysięcy zł) 4) Wyróżnienia - 10 wyróżnień po 10 000 zł (dziesięć tysięcy zł).

Więcej informacji o konkursie, w tym regulamin na stronie BIP Lublin.

Podobał się artykuł? Podziel się!


Rekomendowane dla Ciebie

REKLAMA

LUDZIE Z BRANŻY