REKLAMA
PARTNERZY PORTALU Forbo
×

Szukaj w serwisie

JRK72 nie wygrali, ale ich projekt robi wrażenie

  • Autor: Propertydesign.pl
  • 17 cze 2016 10:16
JRK72 nie wygrali, ale ich projekt robi wrażenie
fot. JRK72
JRK72 nie wygrali, ale ich projekt robi wrażenie
JRK72 nie wygrali, ale ich projekt robi wrażenie
JRK72 nie wygrali, ale ich projekt robi wrażenie

Pracownia JRK72 w konkursie na plac Dworcowy w Katowicach otrzymała II nagrodę. Projekt doceniono za próbę alternatywnego spojrzenia na kształtowanie śródmiejskich przestrzeni publicznych Katowicach.

REKLAMA

Miasto Katowice i SARP Katowice zaprezentował0 wyniki studialnych warsztatów urbanistyczno-architektonicznych dotyczących zagospodarowaniem placu przed Starym Dworcem kolejowym w Katowicach (ul. Dworcowa) i urządzeniem ulicy Tylnej Mariackiej w powiązaniu z planowanym przystankiem kolejowym przy ul. Francuskiej - Damrota oraz z przewidywanym urządzeniem obszaru w rejonie wiaduktu kolejowego nad ul. Św. Jana. To właśnie w tym konkursie pracownia JRK72 (Jacek Krych, Michał Nawrot i Joanna Urbanowicz) otrzymała II nagrodę.

Warsztaty stały się dla projektantów z JRK72 pretekstem do szerszego spojrzenia na aspekt funkcjonowania strefy  śródmieścia Katowic wraz z terenami przyległymi do śródmieścia od północy.

Zdaniem architektów nie można rozpatrywać wariantów sposobu zagospodarowania przestrzeni Placu Dworcowego oraz rejonu ulicy Tylnej Mariackiej w oderwaniu od całego systemu organizacji przestrzeni publicznych miasta. - W centrach miast powinniśmy stwarzać warunki  dogodne dla ludzi, nie dla samochodów. Ruch  samochodowy indywidualny wzorem innych europejskich miast należy w centrum Katowic ograniczać,  a nawet z niego wycofywać. Miasto, a zwłaszcza jego centrum powinno być przestrzenią przyjazną dla ludzi o maksymalnie ograniczonym ruchu samochodowym - uważają projektanci z JRK72 i dodają, że wybudowanie kilkuset parkingów w planowanym rejonie nie poprawi sytuacji mieszkańców.

Śródmieście Katowic nie jest rozległe i jest w zasięgu 20 minut spaceru lub marszu. - Nie wydaje się więc zasadne lokowanie dużych parkingów bezpośrednio w centrum - nadmieniają.

W centrum Katowic wyraźnie wytworzyły się pasowe strefy funkcjonalne. Z kierunku północnego idąc w kierunku południowym następująco: Strefa Kultury, obszar Uniwersytetu Śląskiego i strefa śródmiejskiej zabudowy kwartałowej. Od strony zachodniej Galeria Katowice i Supersam połączone deptakiem ulicy Stawowej wytworzyły dominującą w centrum „oś komercji” koncentrującą w dużej mierze ruch mieszkańców powodując wyssanie życia miasta i ludzi z kwartałów ograniczonych ulicami św. Jana, Francuska, Dworcowa, Tylna Mariacka. Wyjątkiem na tym obszarze jest ulica Mariacka która stała się centrum klubowo-restauracyjno -rozrywkowym Katowic.

- W jakimś stopniu nastąpi poprawa tej sytuacji reaktywując przestrzeń Placu Dworcowego. Istnieje jednak naszym zdaniem szansa znacznej poprawy tej sytuacji i spowodowania wprowadzenia życia we wschodni obszar kwartałowy korzystając dodatkowo z planowanej lokalizacji w tym rejonie przystanku kolejowego. Ulica tylna Mariacka może poprzez jej zabudowę i zlokalizowanie tam przystanku kolei i interesującej uzupełniającej ś ródmieście funkcji stać się generatorem życia. Naszym zdaniem należy również rozważyć zamknięcie dla ruchu samochodowego odcinka ulicy Warszawskiej do ulicy Mielęckiego lub nawet Szkolnej. Obecnie ten odcinek ulicy Warszawskiej służy jedynie obsłudze park ingów nie wykorzystując potencjału szerokości ulicy, a do dyspozycji przechodniów (mieszkańców) pozostawiając jedynie wąskie chodniki. Sprawą oczywistą - niewymagającą uzasadnienia - dla poprawy funkcjonowania przestrzeni publicznych jest przywrócenie Rawy do życia miasta jako obszaru zieleni zorganizowanej - uważają architekci.Rekomendowane dla Ciebie

REKLAMA

LUDZIE Z BRANŻY