Klęska konkursu na wnętrza Świątyni Opatrzności Bożej w WarszawieArchidiecezja Warszawska - 04-09-2019 16:02


Archidiecezja Warszawska opublikowała komunikat dotyczący wyników konkursu jednoetapowego, wieloczęściowego na projekt koncepcyjny elementów wystroju wnętrza Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Prace złożyło 14 pracowni. Nie przyznano I nagrody.

Komunikat dotyczy wyników konkursu jednoetapowego, wieloczęściowego na projekt koncepcyjny elementów wystroju wnętrza Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Do konkursu zostało zakwalifikowanych 21 pracowni.  Złożyło swoje prace 14 pracowni. Wpłynęło:

w Części I (wnętrze główne) 13 prac;
w Części II (kaplica Maryjna) 3 prace;
w Części III (kaplica Adoracyjna) 3 prace;
w Części IV (kaplica Pokutna) 4 prace;
w Części V (kaplica Zmartwychwstania/ Grobu Pańskiego) 4 prace.

Sąd Konkursowy zdecydował, że w żadnej z części nie przyzna I nagrody. Sąd zdecydował zaś o przyznaniu następujących nagród:

a) W Części I przyznano dwie równorzędne II nagrody. Nagrody te otrzymują zespoły w składzie:

Stanisław Niemczyk, Mateusz Środoń, Andrzej Mikulski, Agnieszka Niemczyk-Janik, Anna Niemczyk – Wojtecka;

Sylwester Piędziejewski, Maciej Latoszek, Urszula Konowrocka, Paweł Pogorzelski.

Zgodnie z regulaminem konkursu dla każdej z nagród przeznaczono po 30 000 zł.

b) W Części I Sąd Konkursowy zdecydował o przyznaniu wyróżnień po 10.000 zł każde dla zespołów:

Adam Brincken, Maciej Zychowicz, Jakub Zychowicz, Kamil Kuzko, Grzegorz Biliński, Alicja Duzel-Bilińska, Adrianna Oprychał;

Fundacji Ars Restituta w składzie: Maciej Bonawentura Pawlicki, Jan Pawlicki, Sviatoslaw Vladyka.

c) W Części II nie zdecydowano o przyznaniu nagród i wyróżnień.
d) W Części III nie zdecydowano o przyznaniu nagród i wyróżnień.
e) W Części IV nie zdecydowano o przyznaniu nagród i wyróżnień.
f) W Części V zdecydowano o przyznaniu II nagrody dla pracy zespołu w składzie:

Małgorzata Zagłoba, Katarzyna Anna Kowal, Jan Buczek, Bartosz Wronikowski, Jan Wojciechowski

Nie przyznano wyróżnień w tej części.