REKLAMA
PARTNERZY PORTALU Forbo
×

Szukaj w serwisie

Konkurs architektoniczny na nowy budynek dla Telewizji Polskiej

  • Autor: SARP
  • 09 kwi 2015 09:55
Konkurs architektoniczny na nowy budynek dla Telewizji Polskiej
Siedziba Telewizji Polskiej przy ul. Woronicza, Warszawa

Telewizja Polska S.A. zaprasza do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku/zespołu budynków kanałów informacyjnych TVP przy ul. J.P. Woronicza w Warszawie. Konkurs organizowany jest przy współudziale Stowarzyszenia Architektów Polskich.

REKLAMA

Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji budynku lub zespołu budynków kanałów informacyjnych TVP przy ul. J. P. Woronicza w Warszawie, uwzględniającej powiązania z istniejącymi obiektami Telewizji Polskiej (w tym zwłaszcza z budynkami F i D). Koncepcja powinna określać relacje obiektów z otoczeniem, rozwiązania architektoniczne precyzujące standardy obiektu, zasady kształtowania przestrzeni publicznej i zabudowy oraz obsługi komunikacyjnej.

Konkurs jest konkursem realizacyjnym i dwuetapowym. Zakres opracowania został opisany w Rozdziale II, pkt. 2. Regulaminu. Uczestnicy konkursu składają wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie. Organizator dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania opracowań studialnych (Etap I konkursu) Uczestników Konkursu spełniających wymagania określone w Regulaminie.

Po wyborze w Etapie I przez Sąd konkursowy 5 najlepszych opracowań studialnych, Uczestnicy konkursu, których opracowania wybrano zostają dopuszczeni do dalszego udziału w Konkursie i zaproszeni do składania prac konkursowych (Etap II konkursu). Uczestnicy Konkursu niespełniający wymagań określonych w Regulaminie podlegają wykluczeniu.

Kryteria oceny prac konkursowych

ETAP I – opracowania studialne:

Kryteria pierwszorzędowe:

- atrakcyjność i realność proponowanych rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych
- sprawność i realność funkcjonalno-użytkowa zaproponowanych rozwiązań

Kryteria drugorzędowe:

- realność i ekonomika przyjętych rozwiązań szczególnie w kontekście kosztów budowy oraz kosztów użytkowania obiektu

ETAP II – prace konkursowe

Kryteria pierwszorzędowe:

- atrakcyjność i realność proponowanych rozwiązań architektonicznych
- trafność rozwiązań funkcjonalnych i programowo-przestrzennych obiektu kubaturowego i zagospodarowania

Kryteria drugorzędowe:

- ekonomika rozwiązań ze szczególnym uwzględnieniem ekonomiki kosztów budowy oraz eksploatacji obiektów przy uwzględnieniu rozwiązań proekologicznych.

Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie składać należy w formie pisemnej do dnia 05.05.2015r. do godz. 16.00 na adres warszawskiego oddziału SARP.

Opracowania studialne (Etap I konkursu) składać należy do dnia 03.07.2015 r. do godz. 16.00 (wiążąca jest data doręczenia) również na adres warszawskiego oddziału SARP.

Oficjalne, publiczne ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się dnia 15.09.2015 r.

Więcej informacji, regulamin oraz wszystkie terminy dostępne na stronie SARP Warszawa.

Podobał się artykuł? Podziel się!


Rekomendowane dla Ciebie

REKLAMA

LUDZIE Z BRANŻY