REKLAMA
PARTNER PORTALU Forbo
×

Szukaj w serwisie

Konkurs architektoniczny najlepszą drogą do tworzenia przestrzeni publicznej

  • Autor: Propertydesign.pl
  • 02 lip 2014 11:52
Konkurs architektoniczny najlepszą drogą do tworzenia przestrzeni publicznej
Forum Konkursów Architektonicznych, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Konkurs architektoniczny najlepszą drogą do tworzenia przestrzeni publicznej
Konkurs architektoniczny najlepszą drogą do tworzenia przestrzeni publicznej

- Organizowanie konkursów przekłada się na dobrą jakość przestrzeni. Konkursy architektoniczne są najlepszą formą zmian w przestrzeni publicznej, a przecież mówimy tu o świadomym organizowaniu przestrzeni publicznej - mówiła Elżbieta Bieńkowska, Minister Infrastruktury i Rozwoju podczas Forum Konkursów Architektonicznych organizowanych we współpracy z SARP.

REKLAMA

Forum Konkursów Architektonicznych zostało zorganizowane po raz pierwszy. Celem wydarzenia jest promocja i upowszechnianie konkursu jako instrumentu kreowania ładu przestrzennego, wysokiej jakości budynków i przestrzeni publicznych. W Forum wzięło udział wielu architektów, urbanistów oraz przedstawicieli instytucji publicznych.

Wicepremier podkreśliła, że tematyka spotkania wpisuje się w prace nad Krajową Polityką Miejską (KPM) oraz Narodowym Planem Rewitalizacji, które obecnie prowadzi ministerstwo. 

- Konkursy to dobre wzorce, które mogą zaprocentować w przyszłości. Obecnie zauważamy ponad 10 proc. spadek konkursów architektonicznych w zamówieniach publicznych. Ustawa o zamówieniach publicznych wprowadza ograniczenia, przykładem jest kryterium najniższej ceny. Chcemy znaleźć kompromis i rozwiązanie, aby przywrócić konkursom architektonicznym odpowiednią wagę i cel. Wartość pracy jaką uczestnicy konkursu wkładają w opracowanie projektu nie jest odpowiednio nagradzana… - mówił Mariusz Ścisło, architekt, Prezes SARP. - Chcielibyśmy, aby inwestycje dofinansowywane z UE miały najwyższą jakość, aby konkursami objęte były też prace studialne, zagospodarowania przestrzennego, aby projekty służyły lepszej jakości naszego zycia - dodał Mariusz Ścisło.

W projekcie KPM, który ministerstwo konsultuje z różnymi środowiskami, do objęcia procedurą konkursową w pierwszej kolejności wskazano kluczowe inwestycje publiczne. Zapisy na temat zasad ładu przestrzennego znalazły się również w przyjętej pod koniec maja przez Komisję Europejską Umowie Partnerstwa. Wszystkie projekty w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020 muszą być realizowane zgodnie z zasadami polityki przestrzennej. - Będziemy zachęcać poszczególne instytucje zarządzające, żeby określiły i stosowały preferencje dla projektów wyłanianych w drodze konkursów architektonicznych i urbanistycznych – powiedziała wicepremier.

Podczas forum rozmawiano także m.in. o dobrych praktykach w zakresie przeprowadzania konkursów oraz o możliwościach prawnych stosowania tej formuły.

Ryszard Gruda, Prezes Izby Architektów RP podkreślił, że konkurs architektoniczny, jesli jest dobrze przygotowany, jest najlepszym kryterium wyboru projektu. Zadeklarował współpracę z rządem i zainteresowanymi organizacjami, SARPem, aby również w Polsce udało się wdrożyć na stałe konkurs architektoniczny jako jeden z procesów wyłaniania projektów w zamówieniach publicznych.Rekomendowane dla Ciebie

REKLAMA

LUDZIE Z BRANŻY