REKLAMA
PARTNER PORTALU Forbo
×

Szukaj w serwisie

Konkurs na koncepcję śródmieścia Koszalina

  • Autor: SARP Koszalin
  • 12 lis 2015 10:03
Konkurs na koncepcję śródmieścia Koszalina
fot. Fotolia

Prezydent Miasta Koszalina, przy współudziale lokalnego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich, ogłosił konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-achitektonicznej dla obszaru śródmieścia Koszalina ze szczegółowym rozwiązaniem zagospodarowania ulic: Zwycięstwa, 1 Maja, Młyńskiej.

REKLAMA

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej dla obszaru śródmieścia Koszalina ze szczegółowym zagospodarowaniem ulic: Zwycięstwa, 1Maja, Młyńskiej - usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu.

W niniejszym konkursie przyznane zostaną następujące nagrody pieniężne:

I nagroda - 50 tys. zł brutto
II nagroda - 20 tys. zł brutto
III nagroda – 10 tys. zł brutto

Uczestnikami konkursu mogą być:

Osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, bądź podmioty występujące wspólnie (zwane wówczasUczestnikami konkursu), wspólnie biorącymi udział w konkursie, które: posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie; dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania tego zamówienia; posiadają wykształcenie wyższe architektoniczne i uprawnienia projektowe obowiązujące na terenie Polski oraz członkostwo w Izbie Architektów RP; mają w dorobku zawodowym wykonanie przynajmniej dwóch fizycznie zrealizowanych projektów (projekty które uzyskały pozwolenie na budowę) o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 2000 m² każdy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, które zostanie udzielone po rozstrzygnięciu konkursu; nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Uczestnikami konkursu nie mogą być: osoby biorące udział w organizacji konkursu w tym pracownicy Organizatora; osoby biorące udział w opracowaniu Regulaminu konkursu; członkowie Sądu konkursowego i podmioty, które z nimi współpracowały lub współpracowały w okresie ostatnich 2 lat (licząc do dnia ogłoszenia konkursu), eksperci oraz uczestnicy konkursu, którzy podlegają wykluczeniu w związku z wymaganiami określonymi w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

Prace konkursowe będą oceniane przez Sąd konkursowy wg następujących kryteriów:

Racjonalność rozwiązań;
Funkcjonalność całości założenia, jak i jego części;
Integralność kompozycji;
Sprzyjanie tworzeniu więzi społecznych;
Możliwość łatwej adaptacji do zmiennych potrzeb;
Wpisanie w strukturę miasta;
Koszty realizacji inwestycji;
Możliwość wyodrębnienia niezależnych zadań inwestycyjnych;
Możliwość kontynuacji inwestycji w dalszych etapach bez istotnej ingerencji w część zrealizowaną w I etapie inwestycji.
Wszystkie powyższe kryteria rozpatrywane będą łącznie.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie : 04.12.2015 r., do godz. 15.00.

Wnioski należy składać zgodnie z pkt. X Regulaminu konkursu.

Termin składania prac konkursowych dla etapu I obowiązuje dnia 29.01.2016 r. w godz.10.00 – 18.00 w siedzibie SARP Oddział w Koszalinie, ul. Piastowska 21, Koszalin.

Termin składania prac konkursowych dla etapu II obowiązuje dnia 08.04.2016 r. w godz. 10.00 – 18.00 w siedzibie SARP Oddział w Koszalinie ul. Piastowska 21, Koszalin.

Podobał się artykuł? Podziel się!


Rekomendowane dla Ciebie

REKLAMA

LUDZIE Z BRANŻY