REKLAMA
PARTNER PORTALU Forbo
×

Szukaj w serwisie

Konkurs na koncepcję zadaszenia dziedzińca Muzeum Warszawy

  • Autor: SARP
  • 13 lis 2014 09:56
Konkurs na koncepcję zadaszenia dziedzińca Muzeum Warszawy
Konkurs na koncepcję zadaszenia dziedzińca Muzeum Warszawy
Konkurs na koncepcję zadaszenia dziedzińca Muzeum Warszawy
Konkurs na koncepcję zadaszenia dziedzińca Muzeum Warszawy
Konkurs na koncepcję zadaszenia dziedzińca Muzeum Warszawy
Konkurs na koncepcję zadaszenia dziedzińca Muzeum Warszawy

Muzeum Warszawy oraz Oddział Warszawski SARP zapraszają do udziału w jednoetapowym konkursie na opracowanie koncepcji architektonicznej „Zadaszenia i aranżacji przestrzeni dziedzińca-lapidarium w Muzeum Warszawy położonego pomiędzy zabytkowymi kamienicami Rynek Starego Miasta 36,38,40, częściowo Rynek 36 oraz Nowomiejska 4,6,8″.

REKLAMA

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem funkcjonalnym, architektonicznym i eksploatacyjnym koncepcji architektonicznej zadaszenia i aranżacji przestrzeni dziedzińca-lapidarium w Muzeum Warszawy położonego pomiędzy zabytkowymi kamienicami Rynek Starego Miasta 36, 38, 40, częściowo Rynek 36 oraz Nowomiejska 4,6,8 mieszczącej się w zakładanym budżecie.

Konkurs jest konkursem jednoetapowym, otwartym. Uczestnicy konkursu składają wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie. Zamawiający dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych Uczestników konkursu spełniających wymagania określone w Regulaminie. Sąd konkursowy dokona wyboru najlepszych prac konkursowych, na podstawie kryteriów określonych w Regulaminie konkursu. Uczestnicy konkursu niespełniający wymagań i warunków określonych w Regulaminie podlegają wykluczeniu.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie, na podstawie wytycznych określonych w Regulaminie konkursu,  koncepcji architektonicznej zadaszenia i aranżacji przestrzeni dziedzińca-lapidarium w Muzeum Warszawy położonego pomiędzy zabytkowymi kamienicami Rynek Starego Miasta 36, 38, 40, częściowo Rynek 36 oraz Nowomiejska 4,6,8.

Zadaniem konkursu jest wyłonienie, poprzez weryfikację i ocenę zgodnie z zasadami Regulaminu konkursu, koncepcji do opracowania pełnej Dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację inwestycji.

Uczestnik konkursu, którego pracę uznano za najlepszą zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem będzie uszczegółowienie pracy konkursowej polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej

Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie to 25.11.2014 r. do godz. 16.00, Oddział Warszawski Stowarzyszenie Architektów Polskich, ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa.

Termin i miejsce składania prac konkursowych to: 03.02.2015 r., Oddział Warszawski Stowarzyszenie Architektów Polskich, ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa

Kryteria oceny prac konkursowych:

- atrakcyjność i realność proponowanych rozwiązań architektonicznych i konstrukcyjnych zadaszenia oraz zagospodarowania dziedzińca-lapidarium,
- trafność rozwiązań funkcjonalnych i programowo-przestrzennych zagospodarowania przestrzeni dziedzińca-lapidarium,
- prawidłowość powiązań przestrzennych i funkcjonalno-programowych dziedzińca-lapidarium z innymi obiektami i wnętrzami Muzeum Warszawy,
- ekonomika rozwiązań ze szczególnym uwzględnieniem ekonomiki eksploatacji.

Powyższe kryteria są równoważne.

Informacja o nagrodach

I nagroda - kwota pieniężna  w  wysokości  25 000 zł brutto, zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowanie pracy konkursowej
II nagroda - kwota pieniężna  w  wysokości 15 000 zł brutto
III nagroda - kwota pieniężna  w  wysokości 10 000 zł brutto

Więcej informacji o konkursie na stronie SARP.org.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!


Rekomendowane dla Ciebie

REKLAMA

LUDZIE Z BRANŻY