Konkurs na nowy logotyp Kraków AirportPropertydesign.pl /Kraków Airport - 12-12-2016 15:07


Zadaniem konkursowym jest zaprojektowanie nowego logotypu Kraków Airport, wpisującego się w nową architekturę Kraków Airport oraz zaprojektowanie znaku Kraków Airport o charakterze powitalnym, utworzonego na bazie logotypu.

Kraków Airport jest największym portem regionalnym w Polsce, który w roku 2015 obsłużył ponad 4,2 mln pasażerów, a planowany ruch pasażerski w roku bieżącym kształtuje się na poziomie 4,6 mln. Siatka połączeń krakowskiego lotniska jest jedną z najbardziej zdywersyfikowanych, zarówno pod kątem destynacji, jak również przewoźników lotniczych. Sezon letni 2016 to 21 linii lotniczych oferujących 70 połączeń regularnych w tym 7 nowości, 9 połączeń czarterowych i 71 portów lotniczych. Nowy budynek terminalu pasażerskiego jest wizytówką nie tylko Kraków Airport, ale również Miasta Krakowa i Regionu Małopolski. Nowy logotyp Kraków Airport ma być elementem łączącym założenia CI, podkreślającym charakter miejsca, jego estetykę, a także nowo oddaną infrastrukturę.

Celem konkursu jest zaprojektowanie i wybór:

a. nowego logotypu Kraków Airport, wpisującego się w nową architekturę Kraków Airport, identyfikującego funkcję miejsca i jego charakter, będącego oryginalnym pomysłem z jednoczesnym zachowaniem realnych możliwości implementacji zarówno w materiałach promocyjno-reklamowych, jak i w przestrzeniach. Projekt nowego logotypu Kraków Airport powinien stanowić swoistego rodzaju wypadową łączącą wszystkie obecne elementy Corporate Identity (podstawowe narzędzie, służące kreowaniu wizerunku marki firmy na rynku, określające ogół symboli stosowanych w firmie w celu uzyskania czytelnej i spójnej identyfikacji rynkowej i wyróżnienia jej spośród konkurencyjnych marek), przy jednoczesnym zachowaniu plastycznej formy identyfikującej miejsce.

b. znaku Kraków Airport o charakterze powitalnym, utworzonego na bazie logotypu.

Termin złożenia prac konkursowych upływa w dniu 23.01.2017 r. o godzinie 14:00.

Więcej informacji o konkursie na stronie Kraków Airport.