REKLAMA
PARTNERZY PORTALU Forbo
×

Szukaj w serwisie

Konkurs na opracowanie koncepcji Stacji Muzeum

  • Autor: SARP
  • 29 gru 2015 10:16
Konkurs na opracowanie koncepcji Stacji Muzeum
fot. Przystanek Stacja Muzeum, PKP

PKP przy współudziale SARP organizuje konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej "Stacji Muzeum" w Warszawie.

REKLAMA

Konkurs jest konkursem realizacyjnym (tj. na podstawie, którego zostanie wykonana dokumentacja projektowa, stanowiąca podstawę do realizacji robót budowlanych) i dwuetapowym. Uczestnicy konkursu składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie. Organizator dopuszcza do udziału w konkursie i zaprasza do składania opracowań studialnych (Etap I konkursu) Uczestników konkursu spełniających wymagania określone w Regulaminie.

Po wyborze w Etapie I przez Sąd konkursowy 6 najlepszych opracowań studialnych, Uczestnicy konkursu, których opracowania studialne wybrano zostają dopuszczeni do dalszego udziału w Konkursie i zaproszeni do składania prac konkursowych (Etap II konkursu).

Obszar objęty konkursem stanowi teren położony na dz. ew. nr 6/33 z obrębu 6-14-03, 1/7, 1/8 oraz 1/9 z obrębu 6-14-04 w Warszawie (na granicy dzielnicy Włochy i Wola). Część studialna (Etap I konkursu) obejmuje obszar 36 ha, natomiast obszar przeznaczony na zlokalizowanie obiektów i zagospodarowania części realizacyjnej (Etap II konkursu) to 23 ha.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla założenia centrum kulturalno-naukowego i rozrywkowego związanego tematycznie z techniką i transportem (w tym w szczególności kolejnictwa) o nazwie Stacja Muzeum tj.;

- w Etapie I konkursu (etap studialny) zaproponowanie koncepcji zespołu obiektów i zagospodarowania składających się na założenie urbanistyczno-architektoniczne pn. Stacja Muzeum przy ul. Potrzebnej w Warszawie

- w Etapie II konkursu (etap realizacyjny) przedstawienie koncepcji budynku głównego Stacji Muzeum, Hali taboru oraz związanego z nim zagospodarowania będących rozwinięciem rozwiązań przedstawionych w Etapie I.

Koncepcja powinna określać relacje obiektów z otoczeniem, rozwiązania architektoniczne precyzujące standardy obiektów i zagospodarowania, zasady kształtowania przestrzeni publicznej i zabudowy oraz obsługi komunikacyjnej.

Terminy:

Ogłoszenie o konkursie zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej
w dniu 23.12.2015 r.

Pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie można przesyłać na e-mail podany w pkt. 1.3. Rozdział I Regulaminu do dnia: 11.01.2015 r. do godz. 16.00

Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone nie później niż do dnia 15.01.2015 r.

Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie składać należy w formie pisemnej na adres: Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich, ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa, do dnia   25.01.2016 r. do godz. 16.00.

O wynikach kwalifikacji do udziału w konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni do dnia 12.02.2016 r.

Ustalenie wyników Etapu I konkursu poprzez powiadomienie wszystkich Uczestników Konkursu oraz zaproszenie do składania prac konkursowych Etap II Uczestników, którzy zakwalifikowali się do dalszego udziału w Konkursie nastąpi dnia 27.04.2016 r.

Oficjalne, publiczne ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się dnia 12.07.2016 r.

Szczegóły konkursu na stronie SARP

Podobał się artykuł? Podziel się!


Rekomendowane dla Ciebie

REKLAMA

LUDZIE Z BRANŻY