REKLAMA
PARTNER PORTALU Forbo
×

Szukaj w serwisie

Kraków szuka pomysłu na miejsce po pomniku sowieckiego marszałka

  • Autor: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
  • 15 cze 2016 15:56
fot. pixabay.com

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie ogłosił konkurs na koncepcję zagospodarowania terenu w pasie Parku Młynówka Królewska po byłym pomniku Koniewa u zbiegu ulic Armii Krajowej i Zarzecze.

REKLAMA

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszego rozwiązania urbanistyczno-architektonicznego dla koncepcji zagospodarowania terenu położonego w pasie Parku Młynówka Królewska, zmierzające do kompleksowej realizacji zapisów planu MPZP obszaru „Młynówka Królewska-Filtrowa”, postulowanej przez społeczność miasta ze względu na specyfikę miejsca. Dla przedmiotowej lokalizacji zamawiający spodziewa się współczesnych rozwiązań przestrzennych i urbanistyczno-architektonicznych technologicznych i ekologicznych najwyższej jakości, zaprojektowanych ze szczególnym uszanowaniem kontekstu przestrzennego – przyrodniczego i kulturowego.

Zakłada się, że prace konkursowe uwzględniać będą szczególny charakter miejsca, łączącego jego walory z kontekstem przestrzennym i formą jego wykorzystywania. Obszar objęty konkursem charakteryzuje się wysokimi walorami kulturowymi (koryto dawnej Młynówki Królewskiej – dzieła średniowiecznej myśli inżynierskiej), przyrodniczymi (duży udział terenów zieleni stanowiących korytarz ekologiczny o randze lokalnej), rekreacyjnymi (możliwość kontynuacji planu stworzenia parku linearnego). Obecnie teren stanowi pusty plac z zieleńcami i dominantą w formie cokołu po byłym pomniku Koniewa, który nie wykorzystuje swojego potencjału. Kluczowe założenie stanowi kształtowanie wysokiej jakości miejskiej przestrzeni publicznej o wysokich walorach estetycznych, przyrodniczych, krajobrazowych i rekreacyjnych dążącej do integracji przestrzennej obszaru z terenami sąsiednimi poprzez utrwalenie istniejących powiązań widokowych oraz przyrodniczych oraz zahamowanie procesów degradacji przestrzennej. Istotne jest więc ścisłe powiązanie projektu z przestrzennym i kulturowym kontekstem. Ważne są rozwiązania funkcjonalne – zarówno w zakresie obiektów jak i powiązań komunikacyjnych w tym zwłaszcza w obszarze komunikacji rowerowej.

Najważniejsze terminy:

Termin składania pytań do regulaminu konkursu 22.06.2016 r.
Termin publikacji odpowiedzi na pytania do regulaminu konkursu do 30.06.2016 r.
Termin składania prac konkursowych 31.08.2016 r. do godziny 15:00.
Rozstrzygnięcie, publiczne ogłoszenie wyników konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej 15.09.2016 r.
Wypłata nagród 17.10.2016 r.

Więcej informacji o konkursie na stronie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

Podobał się artykuł? Podziel się!


Rekomendowane dla Ciebie

REKLAMA

LUDZIE Z BRANŻY