REKLAMA
PARTNER PORTALU Forbo
×

Szukaj w serwisie

Kto zaprojektuje nową koncepcję Placu Piłsudskiego w Giżycku?

  • Autor: gizycko.pl
  • 20 paź 2014 16:18
Kto zaprojektuje nową koncepcję Placu Piłsudskiego w Giżycku?
fot. z archiwum Urzędu Miejskiego w Giżycku

Miasto Giżycko ogłosiło konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania placu Piłsudskiego. W ramach konkursu wyłoniona zostanie najlepsza koncepcja zagospodarowania placu wraz z jego otoczeniem pod względem urbanistycznym, architektonicznym, funkcjonalnym i eksploatacyjnym. Projekty można zgłaszać do 15 grudnia br.

REKLAMA

Planowana jest przebudowa tego ważnego punktu na mapie miasta, a inwestycja jest okazją do uporządkowania i wykonania nowej aranżacji placu Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Koncepcja architektoniczna powinna organizować przestrzeń publiczną nadając jej charakter wielofunkcyjnego placu miejskiego. Rozwiązania przestrzenne i techniczne mają umożliwiać elastyczne wykorzystanie placu jako przestrzeni pod organizowanie imprez masowych (koncerty, spotkania mieszkańców, festyny, wystawy plenerowe itp.) oraz uroczystości wojskowych (uroczyste apele, parady, prezentacje sprzętu wojskowego w tym ciężkiego). Istotne jest uzyskanie takich rozwiązań projektowych, które umożliwiałyby wydzielenie przestrzeni rekreacyjnej, parkingowej oraz retencji wód opadowych nie zaburzając wykorzystywania całości pod organizację różnego rodzaju wydarzeń na terenie placu.

Projekty mają obejmować trzy strefy: przestrzeń rekreacyjną, rozrywkową i parkingową. Przestrzeń rekreacyjna ma zawierać elementy służące wypoczynkowi, rekreacji i zabawom dzieci i młodzieży oraz element wodny. W projektowanej przestrzeni rozrywkowej należy uwzględnić możliwość ustawienia tymczasowych scen wraz zapewnieniem widoczności z dużego obszaru placu. Ma być również zaplanowana przestrzeń parkingowa na około 50 samochodów.

Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne posiadające dyplom studiów o kierunku architektonicznym lub urbanistycznym bądź zespoły autorskie, w których co najmniej jedna z osób posiada udokumentowane wykształcenie. Każdy uczestnik może złożyć dowolną ilość prac konkursowych.

Prace do konkursu można nadsyłać do 15 grudnia 2014 roku. Ogłoszenie wyników konkursu planowane jest do 30 stycznia przyszłego roku. Rezultaty konkursu posłużą do sformułowania wytycznych i zaleceń dotyczących przebudowy pl. Piłsudskiego, w celu zaprojektowania i realizacji całej inwestycji.

Plac obecnie jest obszarem zaniedbanym przestrzennie i funkcjonalnie. Potencjał placu jest zdominowany przez układ drogowy i pełni rolę przede wszystkim parkingu oraz krzyżujących się nieuporządkowanych ciągów pieszych biegnących po przekątnych placu. Teren placu wykorzystywany jest okazjonalnie do czasowych imprez: koncertów, pokazów, wydarzeń artystycznych oraz uroczystości wojskowych (apele, parady, wystawy sprzętu) - czytamy na oficjalnej stronie Urzędu Miasta Giżycko.

Plac traktowany jest jako miejska przestrzeń publiczna, wymaga zarówno rewitalizacji, jak i szeroko pojętej adaptacji do współczesnych potrzeb. Plac będzie miejscem spotkań sztuki i publiczności, ale także miejscem codziennego odpoczynku i rekreacji mieszkańców Giżycka.

Zadaniem konkursowym jest opracowanie koncepcji ukształtowania i rozplanowania nawierzchni, zieleni, elementów małej architektury placu wraz z koncepcją urządzenia terenów go otaczających. Celem konkursu jest uzyskanie wysokiej jakości, reprezentacyjnej przestrzeni publicznej, w której plac mógłby spełniać rolę miejsca spotkań i spacerów, jak również uroczystych wydarzeń oraz imprez okolicznościowych.

Więcej o szczegółach konkursu na: gizycko.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!


Rekomendowane dla Ciebie

REKLAMA

LUDZIE Z BRANŻY