REKLAMA
PARTNERZY PORTALU Forbo
×

Szukaj w serwisie

Kto zaprojektuje pływalnię w Kępnie?

  • Autor: BIP Kępno
  • 09 gru 2015 11:20
fot. Fotolia

Ogłoszono konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej budowy krytej pływalni w Kępnie.

REKLAMA

Przedmiotem konkursu jest uzyskanie możliwie najlepszego rozwiązania pod względem architektonicznym, funkcjonalnym i eksploatacyjnym (ze szczególnym uwzględnieniem kosztów funkcjonowania) krytej pływalni w Kępnie przy ul. Walki Młodych wraz z zagospodarowaniem terenu przy obiekcie i wkomponowanie obiektu w istniejącą zabudowę przy uwzględnieniu optymalnego posadowienia obiektu na działce i wygospodarowaniu terenu pod parking.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej koncepcji architektonicznej oraz wskazanie autora zwycięskiej pracy konkursowej, bądź zespołu autorskiego, z którym zamawiający podejmie negocjacje w trybie zamówienia z wolnej ręki (art. 67 ust. 1 pkt 2 Prawo zamówień publicznych) odnośnie wysokości wynagrodzenia umownego za: a) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (w tym projektów budowlanych i wykonawczych) w zakresie pozwalającym na uzyskanie pozwolenia na budowę, przeprowadzenie postępowania przetargowego oraz prawidłowe wykonanie robót budowlanych, b) sprawowanie nadzoru autorskiego.

Koncepcja poza częścią opisową i graficzną (rysunki, wizualizacje, rzuty, itd.) zawierać musi ramowy opis wykorzystanych urządzeń, opis rozwiązań technologicznych, szacunkowe koszty robót budowlanych oraz poszczególnych elementów obiektu, jak również szacunkowe koszty przyszłej eksploatacji obiektu (analiza kosztów).

Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 22.12.2015, godz. 13:00.

Termin i miejsce składania prac konkursowych: 04.04.2016r. godz. 13:00.

Nagrody:

I nagroda - 15 tys. złotych + zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej (zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych) - II nagroda - 10 tys. złotych, - III nagroda - 5 tys. złotych

Więcej informacji o konkursie na stronie BIP Kępno.

Podobał się artykuł? Podziel się!


Rekomendowane dla Ciebie

REKLAMA

LUDZIE Z BRANŻY