REKLAMA
PARTNERZY PORTALU Forbo
×

Szukaj w serwisie

Międzynarodowy konkurs na upamiętnienie Polaków ratujących Żydów

  • Autor: raff.org.pl
  • 10 wrz 2014 15:55
Międzynarodowy konkurs na upamiętnienie Polaków ratujących Żydów
„Ratującym – Ocaleni” – międzynarodowy konkurs na koncepcję Upamiętnienia Polaków ratujących Żydów podczas okupacji niemieckiej

Fundacja Pamięć i Przyszłość ogłosiła międzynarodowy konkurs na koncepcję Upamiętnienia Polaków ratujących Żydów podczas okupacji niemieckiej „Ratującym-Ocaleni”. Projekt ma zostać zrealizowany w bezpośrednim otoczeniu Muzeum Historii Żydów Polskich.

REKLAMA

Inicjatorem idei upamiętnienia i organizatorem konkursu jest założona przez Zygmunta Rolata Fundacja Pamięć i Przyszłość (Remembrance and Future Foundation), wspierana przez Polski i Międzynarodowy Komitet Budowy Upamiętnienia oraz Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego. 

Konkurs w pierwszej fazie, ma być otwartą, artystyczną debatą na temat sposobu i formy godnego upamiętnienia ratujących w tym wyjątkowym miejscu. Wziąć w nim mogą udział artyści, architekci, architekci krajobrazu, designerzy polscy i zagraniczni. Zarówno doświadczeni jak i młodzi twórcy.

Lokalizacja Upamiętnienia: Otoczenie Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie (Polska). Teren ograniczony ulicami: Anielewicza, Zamenhofa, Karmelicką i Lewartowskiego. Możliwość lokalizacji upamiętnienia po zachodnie stronie muzeum lub w północno-wschodnim narożniku terenu. Precyzyjny wybór miejsca Upamiętnienia należy do uczestników konkursu.

Zadanie konkursowe - ogólne założenia: Upamiętnienie poświęcone jest Polakom, którzy podczas okupacji niemieckiej w latach 1939-1945 ratowali Żydów. Stanowi wyraz wdzięczności uratowanych, ich rodzin, bliskich i społeczności żydowskiej. Upamiętnienie wymaga specjalnego rozwiązania przestrzennego, nowatorskiej formuły wpisującej się w zastaną przestrzeń, a także nawiązującej z nią specyficzny dialog. Powinno ono wyrażać wdzięczność wszystkim ratującym, także tym, którzy z różnych powodów nie są znani z imienia i nazwiska. Organizator postrzega Upamiętnienie jako rozwijające się centrum nowych interpretacji i - na ile to możliwe - inspiracji dla następnych pokoleń.

Forma Upamiętnienia: Twórcy mają możliwość wyboru dowolnych środków plastycznego wyrazu i ekspresji, unikając jednak dosłowności i figuratywności. Upamiętnieniu może towarzyszyć dodatkowy program performatywny, aktywizujący i edukacyjny.

Fazy konkursu: Faza I: Opracowanie i przesłanie do organizatorów artystycznej wizji Upamiętnienia (anonimowa) Faza II: Przygotowanie koncepcji Upamiętnienia przez 5. uczestników/zespołów wybranych przez Sąd konkursowy w I fazie konkursu. W trakcie negocjacji rozważone zostaną uwagi Urzędu miasta i wskazania Sądu konkursowego (nie anonimowa).

Sąd konkursowy: Sędziowie konkursu: Michael Berkowicz, Michael Crosbie, Jarosław Kozakiewicz, Rainer Mahlamaki, Marek Mikos, Maciej Miłobędzki, Oren Sagiv, Jakub Szczęsny, Hanna Szmalenberg, Milada Ślizińska (przewodnicząca Jury).

Nagrody: Pula nagród w I fazie konkursu wynosi 42 000 USD. Nagrodą główną w II fazie konkursu jest podpisanie ze zwycięzcą umowy na realizację Upamiętnienia, inwestycji o łącznej wartości 800 000 USD. W I fazie konkursu Organizator przewidział do pięciu równorzędnych nagród (po 7000 USD) równoznacznych z zaproszeniem do II fazy konkursu (ścieżka REALIZACJA) i wyróżnienia o łącznej wartości 7000 USD (również dla uczestników biorących udział w ścieżce DYSKUSJA).Rekomendowane dla Ciebie

REKLAMA

LUDZIE Z BRANŻY