REKLAMA
PARTNERZY PORTALU Forbo
×

Szukaj w serwisie

Oficjalnie rozpoczęty konkurs na nowy Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.

  • Autor: konkurs-um.gorzow.pl
  • 25 wrz 2015 13:20
fot. Fotolia

Miasto Gorzów Wielkopolski wraz z gorzowskim oddziałem SARP ogłosili konkurs na koncepcję przebudowy wraz z rozbudową budynków urzędu miasta i historycznego ratusza miejskiego Gorzowa Wlkp. oraz zmiany zagospodarowania w obrębie ich otoczenia urbanistycznego.

REKLAMA

 

Funkcjonujący dziś budynek Urzędu Miasta wzniesiony w 1930 roku jako budynek Miejskiej Kasy Oszczędności, swoją obecną rolę pełni od zakończenia II Wojny Światowej. Sąsiadują z nim poprzez wspólny dziedziniec budynek historycznego ratusza wzniesiony w latach 1922-24 i osiemnastowieczny sierociniec (oba obecnie nieużytkowane). Obszar historycznego centrum miasta w obrębie którego zlokalizowany jest ratusz, ulegał stałej przebudowie i zmianom zagospodarowania w sposób nie zawsze skoordynowany i zmierzający do uzyskania właściwie skomponowanego i spójnego organizmu urbanistycznoarchitektonicznego.

Celem wskazania właściwych kierunków rozwoju, w 2009 roku zorganizowany został konkurs architektoniczno-urbanistyczny na zagospodarowanie centrum miasta Gorzowa. Jego podstawowe rozstrzygnięcia to między innymi modernizacja układu komunikacyjnego w obrębie centrum z ustaleniem konieczności realizacji dwóch nowych przepraw mostowych, w tym jednej w bezpośrednim sąsiedztwie magistratu. Zamawiający oczekuje możliwie dużego uszanowania wyników wspomnianego konkursu w opracowaniu dotyczącym ratusza.

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszego rozwiązania architektonicznego dla budynku ratusza oraz stworzenie w obrębie jego bezpośredniego otoczenia urbanistycznego wartościowej przestrzeni publicznej, której walorami byłyby w szczególności jego jakość oraz atrakcyjność dla użytkowników i mieszkańców oraz powiązanie z obszarami przyległymi.

Skład Sądu Konkursowego: • przewodniczący: architekt Jerzy Grochulski - SARP Warszawa sędziowie: • Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Jacek Wójcicki, • architekt Marek Czuryło - SARP Poznań, • architekt Małgorzata Stróżewska – Dyrektor Wydz. Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., • Agnieszka Surmacz - Dyrektor Wydz. Inwestycji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., • architekt Dariusz Jeziorny – Urząd Miasta Gorzowa Wlkp., SARP Gorzów Wlkp., • architekt Aleksandra Rybak - sędzia referent - SARP Gorzów Wlkp., • architekt Dariusz Górny - sędzia referent - SARP Gorzów Wlkp.

Terminy

a) przekazanie ogłoszenia o konkursie Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej - 22.09.2016 r.
b) zadawanie pytań związanych ze składaniem wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie - do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie,
c) składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie - do 19.10.2015 r. godz. 15:00
d) planowany termin potwierdzenia dopuszczenia do udziału w konkursie - do 26.10.2015 r.
e) nadsyłanie pytań związanych z konkursem - do 20.11.2015 r.
f) planowany termin udzielanie odpowiedzi - do 27.11.2015 r.
g) składanie prac konkursowych - do 21.03.2016 r. godz. 15:00
h) podanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej konkursu miejsca i terminu ogłoszenia wyników konkursu i wystawy - 01.04.2016 r.

Nagrody

I miejsce - nagroda główna - 30 000,00 zł i zaproszenie do udziału w procedurze zamówienia z wolnej ręki przewidziane w art. 67 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 111 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP. Przedmiotem zamówienia jest szczegółowe opracowanie pracy konkursowej w postaci wykonania projektu budowlanego i wykonawczego,• II miejsce - nagroda pieniężna - 15.000,00 zł• III miejsce - nagroda pieniężna - 10.000,00 zł• IV, V i VI miejsce - wyróżnienia - 3 x 3000,00 zł

Więcej informacji o konkursie wraz z regulaminem na stronie UM Gorzów Wlkp.

Podobał się artykuł? Podziel się!


Rekomendowane dla Ciebie

REKLAMA

LUDZIE Z BRANŻY