REKLAMA
PARTNER PORTALU Forbo
×

Szukaj w serwisie

Oto najlepsze prace dyplomowe młodych architektów

  • Autor: Propertydesign.pl / UM Szczecin
  • 13 maj 2015 11:02
Oto najlepsze prace dyplomowe młodych architektów
Projekt Pauli Szczudlińskiej, „Projekt zagospodarowania terenu Wyspy Grodzkiej na rzece Odrze w Szczecinie”
Oto najlepsze prace dyplomowe młodych architektów
Oto najlepsze prace dyplomowe młodych architektów
Oto najlepsze prace dyplomowe młodych architektów
Oto najlepsze prace dyplomowe młodych architektów
Oto najlepsze prace dyplomowe młodych architektów
Oto najlepsze prace dyplomowe młodych architektów
Oto najlepsze prace dyplomowe młodych architektów
Oto najlepsze prace dyplomowe młodych architektów
Oto najlepsze prace dyplomowe młodych architektów
Oto najlepsze prace dyplomowe młodych architektów
Oto najlepsze prace dyplomowe młodych architektów
Oto najlepsze prace dyplomowe młodych architektów
Oto najlepsze prace dyplomowe młodych architektów
Oto najlepsze prace dyplomowe młodych architektów

Rozstrzygnięto konkurs Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na Najlepszą Pracę Dyplomową w dziedzinach: planowania przestrzennego, projektowania urbanistycznego, projektowania architektonicznego, architektury krajobrazu - o znaczeniu ponadlokalnym. Prezentujemy zwycięskie prace.

REKLAMA

Do VI edycji konkursu zgłoszono 11 prac, w tym:

- 3  prace w dziedzinie projektowania urbanistycznego
- 8  prac w dziedzinie projektowania architektonicznego
Nie zgłoszono prac w dziedzinach planowania przestrzennego i architektury krajobrazu.

Z uwagi na brak zgłoszonych prac w dziedzinach planowania przestrzennego i architektury krajobrazu Komisja jednogłośnie zdecydowała o innym rozdziale Nagród/Wyróżnień – cała pula nagród została przeznaczona na dwie pozostałe dziedziny. 

1. NAGRODA dla Pauli Szczudlińskiej, absolwentki Politechniki Poznańskiej, za pracę dyplomową pn. „Projekt zagospodarowania terenu Wyspy Grodzkiej na rzece Odrze w Szczecinie”

Promotor pracy: prof. Dimitrije Mladenović.

Wykonany przez dyplomantkę projekt obejmuje również sąsiadujące wyspy miasta tj. Wyspę Zieloną, Łasztownię i Kępę Parnicką, a kompozycja przestrzenna bezpośrednio koresponduje z bulwarami nadbrzeżnymi Odry. Teren Na terenie Wyspy Grodzkiej zaproponowano zabudowę niezależnych konstrukcyjnie budynków klubu jachtowego i gastronomii, które dzięki spójnej strukturze stanowią jedność stylistyczną. Wokół głównego budynku miałaby powstać ogólnodostępna przestrzeń rekreacyjna z terenami zielonymi oraz sztucznym zbiornikiem wodnym. Dookoła wyspy przewidziano realizację bulwaru, natomiast od strony Łasztowni – mariny. Praca dyplomowa odzwierciedla wysoką wrażliwość autorki na problematykę zagospodarowania Wyspy Grodzkiej i jej relacji z dominującymi Wałami Chrobrego, przedstawia interesującą propozycję realizacji miejskiej przestrzeni publicznej, realizującej markę i długofalową strategię Szczecina odwrócenia miasta w stronę wody oraz podnoszącej rangę i wizerunek miasta wojewódzkiego. W ocenie Komisji dyplomantka zasłużyła na nagrodę.

2. Nagroda dla Barbary Kanii, absolwentki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, za pracę dyplomową pn. „Projekt koncepcyjny Pływającego Centrum Promocji Miast Nadodrzańskich z bazą w Szczecinie” Promotor pracy: mgr inż. arch. Andrzej Duda.

Głównym założeniem projektu było stworzenie Centrum Promocji Miast w postaci budynku zlokalizowanego na Łasztowni w Szczecinie oraz pływających po Odrze 9 pawilonów informacyjno-wystawowych, które poza okresem zimowym mogą się przemieszczać od Świnoujścia do Kędzierzyna-Koźla, a docelowo po poprawie warunków żeglowności Odry - aż do czeskiej Ostrawy. Pawilony miałyby nie tylko promować miasta położone wzdłuż Odry, ale pełnić również funkcję informacyjną i edukacyjną dla mieszkańców oraz turystów na temat wspólnej historii, kultury i tradycji nadodrzańskich miast. Ciekawa architektoniczna propozycja realizacji Pływającego Centrum Promocji Miast Nadodrzańskich mogłaby przyczynić się do podniesienia atrakcyjności wielu regionów na trasie przepływu Odry, dlatego Komisja przyznała nagrodę.Rekomendowane dla Ciebie

REKLAMA

LUDZIE Z BRANŻY