REKLAMA
PARTNERZY PORTALU Forbo
×

Szukaj w serwisie

Oto najlepsze projekty komunalne roku!

  • Autor: Propertydesign.pl
  • 12 maj 2017 13:44
Oto najlepsze projekty komunalne roku!
Laureaci nagród
Oto najlepsze projekty komunalne roku!
Oto najlepsze projekty komunalne roku!
Oto najlepsze projekty komunalne roku!
Oto najlepsze projekty komunalne roku!
Oto najlepsze projekty komunalne roku!
Oto najlepsze projekty komunalne roku!
Oto najlepsze projekty komunalne roku!
Oto najlepsze projekty komunalne roku!
Oto najlepsze projekty komunalne roku!
Oto najlepsze projekty komunalne roku!
Oto najlepsze projekty komunalne roku!
Oto najlepsze projekty komunalne roku!
Oto najlepsze projekty komunalne roku!
Oto najlepsze projekty komunalne roku!
Oto najlepsze projekty komunalne roku!
Oto najlepsze projekty komunalne roku!
Oto najlepsze projekty komunalne roku!
Oto najlepsze projekty komunalne roku!

Katowice, Kraków, Płock, Poznań, Sierpc, Solec-Zdrój, Szydłowiec, Warszawa – oto miasta, które w ostatniej dekadzie oddały do użytku najlepsze inwestycje komunalne w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Wyróżnienia Top Inwestycje Komunalne 2017 zostały wręczone podczas gali wieńczącej drugi dzień IX Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (EEC – European Economic Congress).

REKLAMA

– Naszym celem jest wyróżnienie najlepszych praktyk inwestycyjnych zrealizowanych we współpracy z firmami prywatnymi lub w wyniku prywatyzacji w latach 2006–2016 przez samorządy, spółki komunalne lub inne podmioty, nad którymi faktyczne władztwo sprawuje JST. Zwycięzców ogólnopolskiego plebiscytu na najlepsze inwestycje komunalne wyłonili Rada Konsultacyjna pod przewodnictwem Andrzeja Dery, ministra w Kancelarii Prezydenta RP oraz czytelnicy serwisu Portalsamorzadowy.pl – mówi Rafał Kerger, redaktor naczelny serwisu Potalsamorzadowy.pl.

Projekty nominowane do tytułu Top Inwestycje Komunalne 2017 oceniane były pod kątem takich kryteriów, jak efekt prorozwojowy inwestycji, skala inwestycji w odniesieniu do możliwości finansowych jednostki samorządu, walory estetyczne, funkcjonalność, nowatorstwo, współpraca z lokalną społecznością na etapie projektowania inwestycji, montaż finansowy (koncesja, kredyt, dotacja, PPP etc.) oraz aktywne gospodarowanie majątkiem.

Nagrodami edycji specjalnej (PPP) konkursu Top Inwestycje Komunalne 2017 uhonorowano:

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie

Muzeum POLIN to pierwsza w Polsce instytucja tworzona wspólnie przez rząd, samorząd lokalny i organizację pozarządową. POLIN jest muzeum historycznym, ukazującym 1000 lat dziejów polskich Żydów. Jego misją jest przywracanie i chronienie pamięci historii Żydów polskich, przyczyniające się do wzajemnego zrozumienia i szacunku wśród Polaków i Żydów, społeczeństw Europy i świata. Ze środków publicznych za kwotę 180 mln zł sfinansowano budowę oraz pokryto większość bieżącego budżetu. Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny zebrało 145 mln zł na organizację wystawy stałej. Wspiera też działalność edukacyjną i publiczną muzeum.

Budowa kompleksu mineralnych basenów w Solcu-Zdroju

Kompleks basenów mineralnych w Solcu-Zdroju to trzykondygnacyjny obiekt, zrealizowany przez gminę Solec-Zdrój oraz spółkę Malinowy Zdrój. Obiekt składa się z zespołu basenowego, strefy SPA&Wellness, obszaru rehabilitacyjnego oraz części bankietowo-restauracyjnej. Celem inwestycji było poszerzenie oferty zdrowotnej w gminie i stworzenie dodatkowego zaplecza rehabilitacyjnego i ambulatoryjnego dla kuracjuszy oraz wykorzystanie potencjału złóż wód leczniczych. Inwestycja jest projektem hybrydowym, zrealizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, jej wartość wynosi 19,81 mln zł.

Budowa i eksploatacja wiat przystankowych w Warszawie

W ramach inwestycji zainstalowano trzy rodzaje zadaszeń, dostosowanych do przestrzeni publicznej: konkursowe, konserwatorskie i seryjne. Wszystkie są interaktywne – wyposażone w technologię NFC oraz kody QR, w części wiat docelowo dostępne będzie też darmowy dostęp do WiFi. Inwestycja objęła wymianę 1580 wiat przystankowych na terenie całej Warszawy. Jej wartość to 98 mln zł. Koncesjonariusz, w zamian za nowe wiaty, otrzyma prawo do korzystania z powierzchni reklamowych, co stanowi dla niego jedyną formę wynagrodzenia. Miasto nie jest zobligowane do dofinansowywania przedsięwzięcia z budżetu. Projekt został zrealizowany przez Warszawę oraz konsorcjum AMS i Ströer.Rekomendowane dla Ciebie

REKLAMA

LUDZIE Z BRANŻY